HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series Көмектесіңдер

background image

АНАЛОГТЫҚ ФАКС ЖАБДЫҒЫ 500

Факс жіберу драйверінің нұсқаулығы

background image
background image

HP аналогтық факс жабдығы 500

Факс жіберу драйверінің нұсқаулығы

background image

Авторлық құқық және лицензия

© 2013 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Авторлық құқық жөніндегі заңдарға

сәйкес жағдайлардан басқа кезде, алдын

ала жазбаша түрде алынған рұқсатсыз,

көшіруге, бейімдендіруге немесе

аударуға рұқсат етілмейді.

Мұнда берілген ақпарат ескертусіз

өзгертілуі мүмкін.

НР өнімдері мен қызметтеріне берілетін

кепілдіктер осындай өнімдер мен

қызметтерге берілетін тікелей кепілдік

жөніндегі мәлімдемелерде ғана

көрсетілген. Бұл құжаттағы

мәлімдемелер қосымша кепілдік ретінде

қабылданбауы тиіс. НР бұл құжаттағы

техникалық немесе редакторлық қателер

немесе кемшіліктер үшін жауап

бермейді.

Edition 1, 4/2013

Бөлік нөмірі: CC487-91267

Сауда белгілері туралы ескертулер

Microsoft®, Windows®, Windows® XP

және Windows Vista® — Microsoft

корпорациясының АҚШ-та тіркелген

сауда белгілері.

Осы құжатта аталған барлық өнімдер

тиісті компаниялардың сауда белгілері

болуы мүмкін.

Жергілікті ел/аймақ заңдары осы өнімді

көрсетілген елдерден/аймақтардан тыс

пайдалануға тыйым салуы мүмкін.

Елдердің/аймақтардың көпшілігінде

бекітілмеген телекоммуникациялық

жабдықты (факс машиналары) қоғамдық

телефон желілеріне қосуға қатаң тыйым

салынған.

ENERGY STAR (Қуат үнемдеу) және

ENERGY STAR (Қуат үнемдеу) белгісі

тіркелген АҚШ белгілері болып

табылады.

background image

Maзмұны

1 Реттеу ............................................................................................................................... 1

Кіріспе ................................................................................................................................... 2
Жүйелік талаптар ................................................................................................................... 3

Амалдық жүйелер ................................................................................................... 3
Дисплейлер ............................................................................................................ 3
Жабдық .................................................................................................................. 3
Желі ....................................................................................................................... 3

MFP факс жіберу драйверін орнату ......................................................................................... 4

MFP құралының MFP Send Fax драйверін қолдайтындығын анықтау .......................... 4
MFP микробағдарламасын жаңарту және драйверді жүктеу ..................................... 4
MFP электрондық пошта мүмкіндігінің теңшелгенін тексеріңіз (қосымша) .................. 6
Шот ұсыну коды мүмкіндігін теңшеу (қосымша) ........................................................ 6
Драйверді орнату .................................................................................................... 7

Драйверді Windows XP жүйесінде орнату .................................................. 7
Драйверді Windows Vista жүйесінде орнату ............................................ 20

HP MFP факс жіберу драйверін жою ...................................................................................... 29

2 Факстар жіберу .................................................................................................................. 31

Факсты бір алушыға жіберу .................................................................................................. 32
Факсты бірнеше алушыға жіберу .......................................................................................... 36
Факсты телефон кітабын пайдаланып жіберу ........................................................................ 40
Факс тапсырмасын болдырмау ............................................................................................. 44
Факс нөмірінде арнайы таңбаларды кірістіру ........................................................................ 45
Телефон кітабын өңдеу ........................................................................................................ 46

Телефон кітабына аттарды қосу ............................................................................ 46
Телефон кітабына топтар қосу .............................................................................. 48
Аттарды телефон кітабынан жою .......................................................................... 48
Телефон кітабындағы аттарды өңдеу .................................................................... 51

Телефон кітабының жазбаларын үтірмен бөлінген мәндер (CSV) пішіміндегі файлға
экспорттау ........................................................................................................................... 55
Телефон кітабының жазбаларын үтірмен бөлінген мәндер (CSV) пішіміндегі файлдан
импорттау ............................................................................................................................ 56

KKWW

iii

background image

Дауыстық қоңыраулар және қайталаулар ............................................................................. 58

Факс қоңырауы туралы есеп .................................................................................. 58
Факс әрекеті журналы ........................................................................................... 58
T.30 есебі ............................................................................................................. 58

3 Теңшеу ............................................................................................................................ 59

Жіберу туралы ақпаратты орнату ......................................................................................... 60
Факстың сапасын орнату ...................................................................................................... 62
Хабарландыру параметрлерін орнату .................................................................................. 64
Мұқаба беттің ақпаратын орнату .......................................................................................... 66
Алдын ала қарау параметрін орнату ..................................................................................... 68
Факс драйверінің, принтердің параметрлерін орнату ............................................................ 69
Шот ұсыну кодының теңшелімін орнату ................................................................................ 71

4 Мәселелерді шешу ............................................................................................................ 73

Функционалдық қателер ....................................................................................................... 74

Тексеру беті басып шығарылмайды ....................................................................... 74
Электрондық пошта хабарландыруы ажыратылған ................................................ 74
Электрондық пошта растауы алынбады ................................................................ 75
PC FAX SEND немесе PC Fax Send MFP басқару тақтасында көрсетілмейді ............. 75
Нүктелік кескін мұқаба бетте көрсетілмейді немесе басып шығарылмайды ............ 76
Алдын ала қарау көрсетілмейді ............................................................................. 76
Мүмкіндікті ажыратудан кейін шот ұсыну коды қажет ............................................. 76
Шот ұсыну кодының мәтіндік ұясы көрсетілмейді ................................................... 77
Әдепкі өрістер жаңартылмайды ............................................................................. 78
Өзгертілген параметрлер күшіне енбейді .............................................................. 78
Point-and-Print орнатымында өзгертілген параметрлер күшіне енбейді ..................... 79

Ескерту хабарлары .............................................................................................................. 80

Компьютер факсы мүмкіндігі MFP ескертуінде ажыратылуы мүмкін ........................ 80

Қате туралы хабарлар ......................................................................................................... 81

Индекс ................................................................................................................................ 85

iv

KKWW