HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Speciális faxbeállítások

background image

Speciális faxbeállítások

Az alábbi ábra és táblázat bemutatja a Speciális faxbeállítások képernyő használatát.

4-4 táblázat

Küldés faxra (folytatás)

64

4. fejezet A digitális küldési opciók beállítása

HUWW

background image

4-5 ábra

Speciális faxbeállítások képernyő

4-5 táblázat

Speciális faxbeállítások

Sorszám

Terület a képernyőn

Az adott terület által nyújtott információ vagy lehetőség

1

HP beágyazott
webszerver lapok és
menük

További tudnivalók:

Navigálás a HP beágyazott webszerver rendszerében

.

2

Súgó

Erre kattintva megnyílik egy súgófájl, amely a Digitális küldés lap képernyőire
vonatkozó információkat tartalmaz.

3

Általános

Válassza ki az általános beállításokat, mint például a modem- és csengetési
hangerő, a JBIG-tömörítés és a Hibajavítás be- vagy kikapcsolása.

4

Küldés

Válassza ki a készülékről küldött faxokra vonatkozó beállításokat, például, hogy
keressen-e a tárcsahangot küldés előtt, a fejléc a fax tetején jelenjen-e meg, vagy
hányszor próbálkozzon újra a készülék, ha a fogadó faxvonal foglalt vagy nem
válaszol.

5

Fogadás

Válassza ki bejövő faxok beállításait, például, hogy melyik kimeneti tálcába
kerüljenek a faxok, át legyenek-e méretezve a bejövő faxok az adagolótálcában
lévő papír méretére, valamint egy másik faxkészülék számát, ahová a bejövő faxok
továbbíthatók.

HUWW

Faxbeállítások

65

background image

Sorszám

Terület a képernyőn

Az adott terület által nyújtott információ vagy lehetőség

6

Nyomtatási
tevékenységi napló

A gombra kattintva kinyomtatható a belső modem faxtevékenységi naplója. A
tevékenységnapló felsorolja a napló legutóbbi törlése óta beérkező és kimenő
összes faxhívást, és azokat kinyomtatja a készülékre.

7

Tevékenységnapló
nullázása

A gombra kattintva törölheti a faxtevékenységi napló összes bejegyzését. A
HP javasolja, hogy rendszeres időközönként nyomtassa ki a faxtevékenység-
naplót nyilvántartás céljából, majd törölje a faxtevékenységi naplót, hogy az
minimális méretű maradjon.

8

Biztonság

A gombra kattintva beállíthatók a belső modem biztonsági funkciói. A biztonsági
funkciók első alkalommal történő konfigurálásakor be kell írnia (és meg kell
erősítenie) egy Biztonsági PIN-kódot. A későbbiekben erre a PIN-kódra lesz
szüksége a biztonsági funkciók megtekintéséhez és újrakonfigurálásához.

9

Diagnosztika

A gombra kattintva beállíthatók a belső modem diagnosztikai funkciói.

Amikor a Biztonság gombra kattint, megjelenik a PIN-kód létrehozása képernyő. Ennek a
képernyőnek a segítségével létrehozhat egy felhasználóspecifikus személyi azonosítószámot (PIN-
kód) a Küldés faxra funkcióhoz való hozzáférés ellenőrzéséhez.

4-6 ábra

PIN-kód létrehozása képernyő

Amikor a Speciális faxbeállítások képernyőn a Diagnosztika gombra kattint, megjelenik a Modem-
diagnosztika
képernyő, az alábbi ábra szerint.

A T30 jelentések nyomtatása mezőben megadhatja, milyen gyakorisággal legyenek kinyomtatva a
T30 jelentések. A T30 jelentések a legutóbbi faxátvitel során létrejövő faxkommunikációra vonatkozó
részletes jelentések. Ezek a jelentések sikertelen faxkapcsolatok diagnosztizálásakor hasznosak, és a
szerviztechnikus is kérheti őket, ha támogatási hívás válik szükségessé. A jelentés az MFP-n
nyomtatódik ki, kérésre, vagy a választott beállításnak megfelelően.

A Jelerősség mezőben beállítható a telefonvonalon való kommunikációhoz használt faxjel erőssége.

VIGYÁZAT

A Jelerősség beállítást csak akkor módosítsa, ha ez képzett szerviztechnikus

tanácsolja a faxkommunikáció hibáinak javítása érdekében.

4-5 táblázat

Speciális faxbeállítások (folytatás)

66

4. fejezet A digitális küldési opciók beállítása

HUWW

background image

4-7 ábra

Modem-diagnosztika képernyő

HUWW

Faxbeállítások

67