HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series leírás

background image
background image
background image

HP beágyazott webszerver

Felhasználói kézikönyv

background image

Szerzői jogok és garancia

© 2006 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Előzetes írásbeli engedély nélküli
reprodukálása, adaptálása vagy fordítása
tilos, kivéve ahol ezt a szerzői jogi
rendelkezések megengedik.

A jelen dokumentumban foglalt információk
előzetes értesítés nélkül változhatnak.

A HP termékekre és szolgáltatásokra
vonatkozó kizárólagos garanciák az adott
termékhez és szolgáltatáshoz mellékelt
garancianyilatkozatokban találhatóak. Jelen
dokumentumban foglaltak semmiképpen
sem tekinthetők további
garanciavállalásnak. A HP nem vállal
felelősséget a jelen útmutatóban előforduló
műszaki vagy szerkesztési hibákért, illetve
kihagyásokért.

Védjegyek és termékmegjelölések

Az Adobe® és a PostScript® az Adobe
Systems Incorporated védjegye.

A Microsoft® és a Windows® a Microsoft
Corp. Amerikai Egyesült Államokban
bejegyzett védjegyei.

Edition 1, 5/2006

background image

Tartalomjegyzék

1 Áttekintés

Mit jelent a beágyazott webszerver? ................................................................................................... 2

Funkciók ............................................................................................................................. 2
HP Web Jetadmin és a HP beágyazott webszerver ............................................................ 3

Rendszerkövetelmények ...................................................................................................................... 4
A HP beágyazott webszerver megnyitása ............................................................................................ 5
Bejelentkezés és kijelentkezés ............................................................................................................. 6

Bejelentkezés rendszergazdaként ....................................................................................... 6
Kijelentkezés rendszergazdaként ....................................................................................... 7

Navigálás a HP beágyazott webszerver rendszerében ........................................................................ 8

2 A termék állapotának megtekintése a HP beágyazott webszerver Információ képernyőin

Készülékállapot ................................................................................................................................. 12
Konfigurációs oldal ............................................................................................................................. 14
Kellékállapot ....................................................................................................................................... 17
Eseménynapló .................................................................................................................................... 19
Használati oldal .................................................................................................................................. 20
Eszközadatok ..................................................................................................................................... 23
Vezérlőpult ......................................................................................................................................... 24
Nyomtatás .......................................................................................................................................... 25

Fájl nyomtatása vagy a firmware frissítése a Nyomtatás képernyőről ............................... 26

3 A termék konfigurálása a Beállítások képernyőről

Eszközkonfiguráció ............................................................................................................................ 28

Az Eszközkonfiguráció képernyő menüinek használata .................................................... 29

E-mail szerver .................................................................................................................................... 30

Kimenő e-mail konfigurálása ............................................................................................. 31
A visszaküldési e-mail cím konfigurálása .......................................................................... 31

Riasztások .......................................................................................................................................... 32

A Riasztások képernyő használata valamely készülékkel ................................................ 33
Parancsok küldése e-mailben a készülékre ...................................................................... 37

Információs oldalak kérése e-mail üzenetben ................................................... 37

AutoSend (Automatikus küldés) ......................................................................................................... 39

Az AutoSend funkció bekapcsolása .................................................................................. 40

Biztonság ............................................................................................................................................ 41
Hitelesítéskezelő ................................................................................................................................ 43
LDAP-hitelesítés ................................................................................................................................. 44
Egyéb hivatkozások szerkesztése ..................................................................................................... 47

Hivatkozás hozzáadása ..................................................................................................... 48

HUWW

iii

background image

Hivatkozás eltávolítása ...................................................................................................... 48

Eszközadatok ..................................................................................................................................... 49
Nyelv .................................................................................................................................................. 50
Dátum és idő ...................................................................................................................................... 52

Dátum- és időformátum ..................................................................................................... 52
Időeltérés korrekciója ......................................................................................................... 53

Feléledési idő ..................................................................................................................................... 55

4 A digitális küldési opciók beállítása

A HP DSS szoftver használata ........................................................................................................... 58
Általános beállítások .......................................................................................................................... 59
E-mail beállítások ............................................................................................................................... 60

Speciális e-mail beállítások ............................................................................................... 62

Faxbeállítások .................................................................................................................................... 63

Speciális faxbeállítások .................................................................................................... 64

Küldés mappába ................................................................................................................................ 68

Előre definiált mappa hozzáadása ..................................................................................... 69
Előre definiált mappa szerkesztése vagy megtekintése ................................................... 70
Előre definiált mappa eltávolítása ...................................................................................... 70
Összes mappa eltávolítása ................................................................................................ 70
Előre definiált mappa tesztelése ........................................................................................ 70

Címzés ............................................................................................................................................... 71

Speciális címzési beállítások ............................................................................................. 74

Címjegyzék ......................................................................................................................................... 75

Egyéb címjegyzék-képernyők ............................................................................................ 76

Napló .................................................................................................................................................. 77
Tulajdonságok .................................................................................................................................... 80
Kerberos hitelesítés ............................................................................................................................ 81

Kerberos hitelesítés inicializálása ...................................................................................... 81
A Kerberos hitelesítés hitelesítéskezelőjének konfigurálása ............................................. 83
Címbeállítások konfigurálása Kerberos hitelesítéshez ...................................................... 83
Az MFP vezérlőpultjának használata a Kerberos hitelesítéshez ....................................... 84

5 A hálózat működésének kezelése a Hálózatkezelési képernyőkről

Áttekintés ............................................................................................................................................ 86

6 Az Egyéb hivatkozások terület használata forrásként

hp instant support .............................................................................................................................. 90

Hogyan működik a hp instant support? ............................................................................. 90
A hp instant support által nyújtott információk ................................................................... 90

Kellékvásárlás .................................................................................................................................... 91
Terméktámogatás ............................................................................................................................. 92
Saját szolgáltató és Saját szolgáltatási szerződés ............................................................................. 93

Tárgymutató ...................................................................................................................................................... 95

iv

HUWW

background image

Táblázatok jegyzéke

1-1 táblázat HP beágyazott webszerver ............................................................................................................. 8
2-1 táblázat Készülékállapot ............................................................................................................................ 12
2-2 táblázat Konfigurációs oldal ....................................................................................................................... 16
2-3 táblázat Kellékállapot ................................................................................................................................. 17
2-4 táblázat Eseménynapló .............................................................................................................................. 19
2-5 táblázat Használati oldal ............................................................................................................................ 22
2-6 táblázat Nyomtatás oldal ............................................................................................................................ 26
3-1 táblázat Eszközkonfiguráció ....................................................................................................................... 28
3-2 táblázat E-mail szerver ............................................................................................................................... 30
3-3 táblázat Riasztások .................................................................................................................................... 32
3-4 táblázat Információs oldalak kérése e-mail üzenetben .............................................................................. 37
3-5 táblázat AutoSend (Automatikus küldés) ................................................................................................... 39
3-6 táblázat Biztonság ...................................................................................................................................... 41
3-7 táblázat Hitelesítéskezelő .......................................................................................................................... 43
3-8 táblázat LDAP-hitelesítés ........................................................................................................................... 44
3-9 táblázat Egyéb hivatkozások szerkesztése ............................................................................................... 47
3-10 táblázat Nyelv ........................................................................................................................................... 50
3-11 táblázat Dátum és idő .............................................................................................................................. 52
3-12 táblázat Feléledési idő ............................................................................................................................. 55
4-1 táblázat Általános beállítások .................................................................................................................... 59
4-2 táblázat E-mail beállítások ......................................................................................................................... 60
4-3 táblázat Speciális e-mail beállítások .......................................................................................................... 62
4-4 táblázat Küldés faxra .................................................................................................................................. 63
4-5 táblázat Speciális faxbeállítások ................................................................................................................ 65
4-6 táblázat Küldés mappába beállítások ........................................................................................................ 68
4-7 táblázat Címzési beállítások ...................................................................................................................... 71
4-8 táblázat Speciális címzési beállítások ........................................................................................................ 74
4-9 táblázat Címjegyzék ................................................................................................................................... 75
4-10 táblázat Napló .......................................................................................................................................... 77
4-11 táblázat Tulajdonságok beállításai ........................................................................................................... 80
5-1 táblázat Hálózati beállítások ...................................................................................................................... 86

HUWW

v

background image

vi

HUWW

background image

Ábrák jegyzéke

1-1 ábra Hálózati jelszó megadása párbeszédpanel ......................................................................................... 6
1-2 ábra Minta HP beágyazott webszerver képernyő ........................................................................................ 8
2-1 ábra Készülékállapot képernyő .................................................................................................................. 12
2-2 ábra Konfigurációs oldal képernyő ............................................................................................................. 15
2-3 ábra Kellékállapot képernyő ....................................................................................................................... 17
2-4 ábra Eseménynapló képernyő ................................................................................................................... 19
2-5 ábra Használati oldal képernyő .................................................................................................................. 21
2-6 ábra Eszközadatok képernyő ..................................................................................................................... 23
2-7 ábra Vezérlőpult képernyő ......................................................................................................................... 24
2-8 ábra Nyomtatás képernyő .......................................................................................................................... 25
3-1 ábra Eszközkonfiguráció képernyő ............................................................................................................ 28
3-2 ábra E-mail szerver képernyő .................................................................................................................... 30
3-3 ábra Riasztások képernyő .......................................................................................................................... 32
3-4 ábra Riasztások - beállítás képernyő ......................................................................................................... 34
3-5 ábra Riasztások - teszt képernyő ............................................................................................................... 36
3-6 ábra AutoSend képernyő ........................................................................................................................... 39
3-7 ábra Biztonság képernyő ........................................................................................................................... 41
3-8 ábra Hitelesítéskezelő képernyő ................................................................................................................ 43
3-9 ábra LDAP-hitelesítés képernyő ................................................................................................................ 44
3-10 ábra Egyéb hivatkozások szerkesztése képernyő ................................................................................... 47
3-11 ábra Eszközadatok képernyő ................................................................................................................... 49
3-12 ábra Nyelv képernyő ................................................................................................................................ 50
3-13 ábra Dátum és idő képernyő .................................................................................................................... 52
3-14 ábra Dátum- és időformátum képernyő .................................................................................................... 53
3-15 ábra Dátum és idő - időeltérés korrekciója képernyő ............................................................................... 53
3-16 ábra Feléledési idő képernyő ................................................................................................................... 55
4-1 ábra Általános beállítások képernyő .......................................................................................................... 59
4-2 ábra E-mail beállítások képernyő ............................................................................................................... 60
4-3 ábra Speciális e-mail beállítások képernyő ................................................................................................ 62
4-4 ábra Faxbeállítások képernyő .................................................................................................................... 63
4-5 ábra Speciális faxbeállítások képernyő ...................................................................................................... 65
4-6 ábra PIN-kód létrehozása képernyő .......................................................................................................... 66
4-7 ábra Modem-diagnosztika képernyő .......................................................................................................... 67
4-8 ábra Küldés mappába képernyő ................................................................................................................ 68
4-9 ábra Címzési beállítások képernyő ............................................................................................................ 71
4-10 ábra Speciális címzési beállítások képernyő ........................................................................................... 74
4-11 ábra Címjegyzék képernyő ...................................................................................................................... 75
4-12 ábra Napló képernyő ................................................................................................................................ 77
4-13 ábra Részletek képernyő ......................................................................................................................... 78

HUWW

vii

background image

4-14 ábra Hibaelhárítás képernyő .................................................................................................................... 79
4-15 ábra Tulajdonságok beállításai képernyő ................................................................................................ 80
5-1 ábra Hálózati beállítások képernyő ............................................................................................................ 86
6-1 ábra Eszközadatok képernyő ..................................................................................................................... 89

viii

HUWW

background image

1