HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - izbornik Resets (Ponovno postavljanje)

background image

izbornik Resets (Ponovno postavljanje)

Tablica 2-17

Izbornik Resets (Ponovno postavljanje)

Stavka izbornika

Vrijednosti

Opis

Clear Local Address Book
(Brisanje lokalnog imenika)

Clear (Izbriši)

(gumb)

Koristite ovu značajku za brisanje svih adresa iz imenika pohranjenih
na uređaju.

Clear Fax Activity Log (Brisanje
dnevnika aktivnosti faksa)

Yes (Da)

No (Ne)

(zadano)

Koristite ovu značajku za brisanje svih događaja iz dnevnika
aktivnosti faksa.

Restore Factory Telecom Setting
(Vraćanje tvroničkih
telekomunikacijskih postavki)

Restore (Vraćanje)

(gumb)

Koristite ovu opciju za vraćanje postavki telefona u izborniku

Initial

Setup (Početno postavljenje)

na tvornički zadane vrijednosti.

Restore Factory Settings
(Vraćanje tvorničkih postavki)

Restore (Vraćanje)

(gumb)

Koristite ovu značajku za vraćanje svih postavki uređaja na njihove
tvornički zadane vrijednosti.

Clear Maintenance Message
(Brisanje poruke za održavanje)

Clear (Izbriši)

(gumb)

Izbrišite poruke upozorenja

Order Maintenance Kit

(Naruči komplet

za održavanje) i

Replace Maintenance Kit

(Zamijeni komplet za

održavanje).

Tablica 2-16

Izbornik Troubleshooting (Rješavanje problema) (Nastavak)

52

Poglavlje 2 Upravljačka ploča

HRWW

background image

Stavka izbornika

Vrijednosti

Opis

Clear Document Feeder
Message (Brisanje poruke
uređaja za umetanje
dokumenata)

Clear (Izbriši)

(gumb)

Koristite ovu značajku za brisanje poruka upozorenja

Order

Document Feeder Kit

(Naruči komplet za uređaj za umetanje

dokumenata) i

Replace Document Feeder Kit

(Zamijeni komplet za

uređaj za umetanje dokumenata).

Reset Supplies (Ponovno
postavljanje potrošnog
materijala)

New Maintenance Kit (Novi
komplet za održavanje)

(Da/Ne)

New Document Feeder Kit (Novi
komplet za umetanje
dokumenata)

(Da/Ne)

Obavijestite uređaj o instaliranju novog kompleta za održavanje ili
kompleta za uređaj za umetanje dokumenata.