HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Default Fax Options (Zadane opcije faksiranja)

background image

Default Fax Options (Zadane opcije faksiranja)

Napomena

Vrijednosti označene sa "(zadano)" su tvornički zadane vrijednosti. Neke stavke

izbornika nemaju zadanih postavki.

Tablica 2-4

Izbornik Fax Send (Slanje faksa)

Stavka izbornika

Stavka podizbornika

Vrijednosti

Opis

Resolution (Rezolucija)

Standard (Standardno)
(100x200 dpi)

(zadano)

Fine (Fina) (200x200dpi)

Superfine (Superfina)
(300x300 dpi)

Koristite ovu značajku za postavljanje rezolucije za
dokumente koji se šalju. Slike više rezolucije imaju više
točaka po inču (dpi), što znači da pokazuju više detalja.
Slike niže rezolucije imaju manje točaka po inču i
pokazuju manje detalja, ali je veličina datoteke manja.

Fax Header (Zaglavlje
faksa)

Prepend (Pomicanje
sadržaja faksa ispod
zaglavlja)

(zadano)

Overlay (Sadržaj faksa
ispod zaglavlja bez
pomicanja)

Koristite ovu značajku za odabir položaja zaglavlja
faksa na stranici.

Odaberite

Prepend (Pomicanje sadržaja faksa ispod

zaglavlja)

za ispis zaglavlja faksa iznad sadržaja faksa

i pomicanje sadržaja faksa niže na stranici. Odaberite
opciju

Overlay (Sadržaj faksa ispod zaglavlja bez

pomicanja)

za ispis zaglavlja faksa na vrhu sadržaja

faksa bez pomicanja samog sadržaja.

Korištenjem ove opcije faks od jedne stranice se
ispisuje na jednoj stranici.

Tablica 2-5

Izbornik Fax Receive (Primanje faksa)

Stavka izbornika

Vrijednosti

Opis

Forward Fax (Proslijedi faks)

Fax Forwarding (Proslijeđivanje
faksa)

Change PIN (Promjena PIN-a)

Za prosljeđivanje primljenih faksova na drugi uređaj odaberite

Fax

Forwarding (Proslijeđivanje faksa)

i

Custom (Prilagođeno)

. Kad prvi

put odaberete ovu stavku izbornika, pojavit će se upit za postavljanje
PIN broja. Od vas će se zatražiti unos PIN broja svaki put kad
pokušate koristiti ovaj izbornik. To je isti PIN koji se koristi za pristup
izborniku Fax Printing (Ispis faksa).

Stamp Received Faxes (Primljeni
faksovi s podacima pošiljatelja)

Enabled (Omogućeno)

Disabled (Onemogućeno)

(zadano)

Koristite ovu opciju za dodavanje datuma, vremena, telefonskog
broja pošiljatelja i broja stranice svakoj stranici primljenih faksova.

Tablica 2-3

Default Copy Options (Zadane opcije kopiranja) izbornik (Nastavak)

24

Poglavlje 2 Upravljačka ploča

HRWW

background image

Stavka izbornika

Vrijednosti

Opis

Fit to Page (Prilagođavanje
stranici)

Enabled (Omogućeno)

(zadano)

Disabled (Onemogućeno)

Koristite ovu značajku za smanjenje faksova koji premašuju veličinu
Letter ili A4 kako bi mogli stati na stranicu veličine Letter ili A4. Ako
je ova značajka postavljena na

Disabled (Onemogućeno)

, faksovi koji

premašuju veličinu Letter ili A4 ispisat će se na više stranica.

Fax Paper Tray (Ladica za
faksove)

Odabir s popisa ladica.

Odaberite ladicu u koju može stati papir veličine i vrste koju želite
koristiti za dolazne faksove.

Output Bin (Izlazni spremnik)

Odabir s popisa izlaznih
spremnika.

Odaberite zadani izlazni spremnik koji ćete koristiti za faksove, ako
je moguće.