HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Default Copy Options (Zadane opcije kopiranja)

background image

Default Copy Options (Zadane opcije kopiranja)

Napomena

Vrijednosti označene sa "(zadano)" su tvornički zadane vrijednosti. Neke stavke

izbornika nemaju zadanih postavki.

Tablica 2-3

Default Copy Options (Zadane opcije kopiranja) izbornik

Stavka izbornika

Stavka podizbornika

Vrijednosti

Opis

Number of Copies (Broj
kopija)

Unos broja kopija.
Tvornički zadana
postavka je 1.

Postavite zadani broj kopija za zadatak kopiranja.

Number of Sides (Broj
strana)

1

(zadano)

2

Postavite zadani broj strana za kopije.

Staple/Collate (Klamanje/
razvrstavanje)

Staple (Klamanje)

None (Prazno)

(zadano)

One left angled (Jedna
lijevo pod kutom)

Postavite opcije klamanja i razvrstavanja snopova
kopija. Prilikom izrade većeg broja kopija dokumenta
opcija razvrstavanja slaže stranice određenim
redoslijedom, snop po snop, umjesto slaganja svih
kopija svake stranice jednu uz drugu.

Collate (Razvrstaj)

Off (Isključeno)

On (Uključeno)

(zadano)

HRWW

Koristite izbornik Administration (Administracija)

23

background image

Stavka izbornika

Stavka podizbornika

Vrijednosti

Opis

Output Bin (Izlazni
spremnik)

Output Bin <X> (Izlazni
spremnik <X>)

Odaberite zadani izlazni spremnik za kopije, ako je
moguće.

Edge-To-Edge (Od ruba
do ruba)

Normal (recommended)
(Uobičajeno)
(preporučeno)

(zadano)

Edge-To-Edge Output
(Ispis od ruba do ruba)

Ako je izvorni dokument ispisan blizu rubova, koristite
značajku

Edge-To-Edge (Od ruba do ruba)

kako biste

izbjegli sjene koje se pojavljuju uzduž rubova. Ovu
značajku možete kombinirati sa značajkom

Reduce/

Enlarge (Smanjenje/Povećanje)

kako biste osigurali

ispis cijele stranice na kopijama.