HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Gumbi na zaslonu osjetljivom na dodir

background image

Gumbi na zaslonu osjetljivom na dodir

Linija sa statusom na zaslonu osjetljivom na dodir pruža informacije o statusu uređaja. U ovom području
mogu se pojaviti razni gumbi. Sljedeća tablica opisuje svaki gumb.

Gumb Home (Početna stranica). Dodirnite ovaj gumb kako biste prešli na početni zaslon s bilo kojeg
drugog zaslona.

Gumb Start (Početak). Dodirnite gumb Start (Početak) za početak akcije za značajku koju koristite.

Napomena

Naziv ovog gumba se mijenja za svaku značajku. Na primjer, kod značajke

Copy

(Kopiranje)

gumb se zove

Start Copy (Početak kopiranja)

.

Gumb Stop. Ako uređaj obrađuje zadatak ispisa ili faksiranja, gumb Stop se pojavljuje umjesto gumba
Start (Početak). Dodirnite gumb Stop za zaustavljanje trenutnog zadatka. Na uređaju se prikazuje poruka
s upitom o odustajanju od zadatka ili nastavku.

gumb Error (Pogreška). Gumb pogreške se pojavljuje svaki put kad uređaj ima neku pogrešku koja
zahtijeva vašu pažnju prije nastavka rada. Dodirnite gumb pogreške kako biste vidjeli poruku koja opisuje
pogrešku. Poruka sadrži i upute za rješavanje problema.

Gumb Warning (Upozorenje). Gumb upozorenja se pojavljuje kad uređaj ima problem, ali može nastaviti
s radom. Dodirnite gumb upozorenja kako biste vidjeli poruku koja opisuje problem. Poruka sadrži i upute
za rješavanje problema.

Gumb Help (Pomoć). Dodirnite gumb pomoći kako biste otvorili ugrađeni online sustav pomoći. Dodatne
informacije potražite u odjeljku

Sustav pomoći na upravljačkoj ploči

.