HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Podržani protokoli

background image

Podržani protokoli

MFP modeli HP LaserJet M5025 podržavaju Simple Mail Transfer Protocol (SMTP). MFP modeli
HP LaserJet M5035 podržavaju SMTP i Lightweight Directory Access Protocol (LDAP).

SMTP

SMTP je skupina pravila kojima se definira interakcija između programa za slanje i primanje e-
pošte. Za slanje dokumenata e-poštom uređaj mora biti spojen s lokalnom mrežom koja ima valjanu
SMTP IP adresu. SMTP poslužitelj mora imati pristup Internetu.

Ako koristite LAN vezu, IP adresu za SMTP poslužitelj potražite kod administratora sustava. Ako
se povezujete putem DSL veze, IP adresu za SMTP poslužitelj potražite kod davatelja usluga.

LDAP

LDAP se koristi za pristup bazama podataka. Kad uređaj koristi LDAP, on pretražuje globalni popis
adresa e-pošte. Kad počnete unositi adresu e-pošte, LDAP koristi značajku automatskog dovršetka
koja raspolaže popisom adresa e-pošte koje odgovaraju znakovima koje unosite. Kako nastavljate
unositi znakove, popis odgovarajućih adresa e-pošte postaje manji.

Uređaj podržava LDAP, ali mu za slanje e-pošte nije potrebna veza s LDAP poslužiteljem.

Napomena

Ako trebate promijeniti LDAP postavke, morate to učiniti pomoću ugrađenog

web-poslužitelja. Za više informacija vidi

Upotreba ugrađenog web-poslužitelja

ili

Embedded Web Server User Guide (Korisnički priručnik za ugrađeni web-poslužitelj) na CD-
u uređaja.