HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Čišćenje ADF-a

background image

Čišćenje ADF-a

Ako ADF ima problema s umetanjem dokumenata, očistite sklop valjaka za povlačenje papira u ADF-
u.

1.

Podignite poklopac ADF-a.

2.

Očistite valjke ADF-a mekom, suhom krpom.

3.

Spustite poklopac ADF-a.

Napomena

Ako dođe do zaglavljivanja papira u ADF-u, obratite se lokalnoj ovlaštenoj HP

korisničkoj podršci. Vidi

HP služba za korisnike

.

HRWW

Čišćenje uređaja 165