HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Vraćanje kod zaglavljivanja

background image

Vraćanje kod zaglavljivanja

Uređaj ima značajku vraćanja kod zaglavljivanja koja određuje hoće li uređaj ponovno ispisati
zaglavljene stranice nakon uklanjanja zaglavljenog papira.

Opcija Auto (Automatski) daje uputu uređaju da automatski uključi funkciju vraćanja kod
zaglavljivanja kad uređaj ima dovoljno prostora u memoriji.

Opcija Off (Isključeno) daje uputu uređaju da ne ispisuje zaglavljene stranice. Ova postavka štedi
memoriju uređaja.

Opcija On (Uključeno) daje uputu uređaju da nakon uklanjanja zaglavljenog papira ponovno ispiše
sve stranice koje su bile zaglavljene.

Napomena

Tijekom postupka vraćanja uređaj može ispisati stranice koje su se ispisivale kad

je došlo do zaglavljivanja. Obavezno uklonite duplicirane stranice.

Ako želite povećati brzinu ispisa i memorijske resurse, možda ćete trebati onemogućiti vraćanje u
slučaju zaglavljivanja.

Isključivanje vraćanja kod zaglavljivanja

1.

Na početnom zaslonu dodirnite

Administration

(Administracija).

2.

Dodirnite

Device Behavior

(Rad uređaja).

3.

Dodirnite

Warning/Error Behavior

(Rad uređaja u slučaju upozorenja/pogreške).

4.

Dodirnite

Jam Recovery

(Vraćanje kod zaglavljivanja).

5.

Dodirnite

Off

(Isključeno).

6.

Dodirnite

Save

(Spremi).

192 Poglavlje 11 Rješavanje problema

HRWW