HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Razbacane linije

background image

Razbacane linije

1.

Provjerite jesu li vrsta i kvaliteta medija koje koristite u skladu s HP specifikacijama Vidi

Mediji i

ladice

.

2.

Provjerite jesu li zadovoljene specifikacije radnog okruženja uređaja Vidi

Radna okolina

.

3.

Obrnite snop u ladici. Također pokušajte okrenuti snop za 180°.

4.

Otvorite izbornik

Administration

(Administracija) na upravljačkoj ploči uređaja. Otvorite

podizbornik

Print Quality

(Kvaliteta ispisa) i promijenite postavku

Toner Density

(Gustoća tonera).

Vidi

izbornik Print Quality (Kvaliteta ispisa)

.

5.

Otvorite izbornik

Administration

(Administracija) na upravljačkoj ploči uređaja. U podizborniku

Print

Quality

(Kvaliteta ispisa) otvorite opciju

Optimize

(Optimiziraj) i postavite

Line Detail=On

(Detalji

linije=Uključeno).