HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Naboran ili izgužvan papir

background image

Naboran ili izgužvan papir

1.

Ispišite još nekoliko stranica kako biste vidjeli hoće li problem sam nestati.

2.

Provjerite jesu li zadovoljene specifikacije radnog okruženja uređaja Vidi

Radna okolina

.

3.

Obrnite snop u ladici. Također pokušajte okrenuti snop za 180°.

4.

Provjerite jesu li mediji ispravno umetnuti i jesu li prilagođene sve postavke Vidi

Umetanje medija

u ulazne ladice

.

5.

Provjerite jesu li vrsta i kvaliteta medija koje koristite u skladu s HP specifikacijama Vidi

Mediji i

ladice

.

6.

Ako se omotnice gužvaju, pokušajte ih spremiti tako da su ravno polegnute.

Ako gore navedene akcije ne uklone nabore i gužvanje, otvorite izbornik

Administration

(Administracija)

na upravljačkoj ploči uređaja. Otvorite podizbornik

Print Quality

(Kvaliteta ispisa), odaberite

Fuser

Modes

(Načini rada mehanizma za nanošenje tinte) i zatim odaberite vrstu medija koju koristite.

Postavku promijenite na opciju

Low

(Nisko), što će smanjiti temperaturu koja se koristi u postupku

nanošenja tinte.

218 Poglavlje 11 Rješavanje problema

HRWW