HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Uklanjanje problema s kvalitetom ispisa

background image

Uklanjanje problema s kvalitetom ispisa

U ovom odjeljku nalaze se upute za lakše definiranje problema s kvalitetom ispisa i njihovo rješavanje.
Problemi s kvalitetom ispisa često se mogu jednostavno riješiti ako se uređaj ispravno održava, ako se
koriste mediji koji zadovoljavaju HP specifikacije ili tako da se napravi stranica za čišćenje.