HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Tablica za uklanjanje problema

background image

Tablica za uklanjanje problema

Simptom

Provjera

Mogući uzroci

Moguća rješenja

Zaslon upravljačke ploče
je prazan, lampice su
ugašene, a motori uređaja
ne ispuštaju nikakve
zvukove.

Je li pisač uključen?

Možda je prekidač za napajanje
isključen.

Možda je kabel za napajanje isključen iz
struje.

Možda utičnica nije ispravna.

Možda postoji kvar na unutarnjem
napajanju.

1.

Provjerite je li kabel za napajanje
uređaja priključen i je li prekidač za
napajanje uključen.

2.

Provjerite radi li utičnica tako što
ćete priključiti uređaj na utičnicu za
koju znate da radi.

3.

Ako se problem i dalje javlja,
obratite se HP službi za korisnike.
Vidi

HP služba za korisnike

.

Upravljačka ploča
pokazuje pogrešku.

Pojavljuju li se poruke o
pogrešci na zaslonu
upravljačke ploče?

Poruke o pogrešci se pojavljuju u
nekoliko slučajeva.

1.

Slijedite upute na upravljačkoj ploči
kako biste riješili problem.

2.

Dodatne informacije potražite u
odjeljku

Poruke na upravljačkoj

ploči

.

3.

Ako se problem i dalje javlja,
obratite se HP službi za korisnike.
Vidi

HP služba za korisnike

.

Jesu li glavne značajke,
npr.

Copy (Kopiranje)

i

E-

mail (E-pošta)

na zaslonu

osjetljivom na dodir
neaktivne?

Možda je zasun za transport na skeneru
u zatvorenom položaju.

Provjerite je li zasun za transport na
skeneru otvoren. Zasun se nalazi na
lijevoj strani uređaja, ispod skenera.

Problemi kod uvlačenja
papira

Dolazi li do zaglavljivanja
često?

Mediji ne odgovaraju specifikacijama.

Papir ostaje u uređaju nakon otklanjanja
prethodnog zaglavljivanja.

U uređaju se još uvijek nalaze zaštitne
transportne vrpce, karton ili zasuni za
transport.

Možda treba zamijeniti dijelove
kompleta za održavanje.

1.

Provjerite odgovaraju li mediji
specifikacijama uređaja. Vidi

Odabir medija za ispis

.

2.

Otvorite sva vratašca i ladice te
provjerite ima li zaglavljenih medija.
Vidi

Uklanjanje zaglavljenog

papira

.

3.

Provjerite je li spremnik s tintom
ispravno postavljen. Vidi

Promjena

spremnika s tintom

.

4.

Umetnite komplet za održavanje
uređaja. Vidi

Obavljanje

preventivnog održavanja

.

5.

Ako se problem i dalje javlja,
obratite se HP službi za korisnike.
Vidi

HP služba za korisnike

.

Umeću li se izvorni

dokumenti ispravno u
ADF?

Možda je izvorni dokument ispisan na
mediju koji je prelagan ili pretežak za
ADF.

Možda su valjci ADF-a i podložak za
odvajanje prljavi.

Možda treba zamijeniti dijelove
kompleta za održavanje ADF-a.

1.

Ako je izvorni dokument ispisan na
vrlo teškom ili laganom mediju,
kopirajte uz pomoć plošnog stakla.

2.

Očistite valjke ADF-a i podložak za
odvajanje. Vidi

Čišćenje ADF-a

.

HRWW

Tablica za uklanjanje problema 171

background image

Simptom

Provjera

Mogući uzroci

Moguća rješenja

3.

Umetnite komplet za održavanje
ADF-a. Vidi

Obavljanje

preventivnog održavanja

.

4.

Ako se problem i dalje javlja,
obratite se HP službi za korisnike.
Vidi

HP služba za korisnike

.

Problemi kod kopiranja

Jesu li kopije prazne?

Možda su izvorni dokumenti umetnuti
naopako.

1.

Izvorne dokumente umetnite u ADF
licem okrenute prema gore.

2.

Izvorne dokumente postavite na
staklo skenera licem okrenutim
prema dolje.

3.

Ako se problem i dalje javlja,
obratite se HP službi za korisnike.
Vidi

HP služba za korisnike

.

Jesu li kopije iz ADF-a i
stakla skenera slabe
kvalitete?

Postavke kopiranja trebaju se podesiti
za izvorni dokument.

Vidi

Namjestite postavke kopiranja

.

Ako se problem i dalje javlja, obratite se
HP službi za korisnike. Vidi

HP služba za

korisnike

.

Jesu li kopije slabe
kvalitete samo iz ADF-a?

Staklo ADF-a je možda prljavo.

Očistite staklo s lijeve strane stakla
skenera. Vidi

Čišćenje uređaja

.

Ako se problem i dalje javlja, obratite se
HP službi za korisnike. Vidi

HP služba za

korisnike

.

Jesu li kopije slabe
kvalitete samo sa stakla
skenera?

Staklo skenera je možda prljavo

Čišćenje stakla skenera. Vidi

Čišćenje

uređaja

.

Ako se problem i dalje javlja, obratite se
HP službi za korisnike. Vidi

HP služba za

korisnike

.

Problemi s kvalitetom
ispisa

Je li ukupan ispis slabe
kvalitete?

Je li ispis presvijetao?

Pojavljuju li se linije, pruge
ili točke na stranicama?

Mediji ne odgovaraju specifikacijama.

Možda je spremnik s tintom prazan ili
oštećen.

Možda treba zamijeniti dijelove
kompleta za održavanje.

1.

Provjerite odgovaraju li mediji
specifikacijama uređaja. Vidi

Odabir medija za ispis

.

2.

Zamijenite spremnik s tintom. Vidi

Promjena spremnika s tintom

3.

Umetnite komplet za održavanje
uređaja. Vidi

Obavljanje

preventivnog održavanja

.

4.

Ako se problem i dalje javlja,
obratite se HP službi za korisnike.
Vidi

HP služba za korisnike

.

Opći problemi kod ispisa

Možete li ispisivati
dokumente s računala?

Možda je oštećen kabel za računalo.

Potrebno je ponovno instalirati
upravljački program pisača.

1.

S upravljačke ploče ispišite
konfiguracijsku stranicu. Dodirnite

Network Address (Mrežna
adresa)

, a zatim

Print (Ispis).

Ako se stranica ispisuje, to znači da
je problem u kabelu ili
upravljačkom programu.

2.

Ponovno spojite kabele.

172 Poglavlje 11 Rješavanje problema

HRWW

background image

Simptom

Provjera

Mogući uzroci

Moguća rješenja

3.

Ponovno instalirajte upravljački
program pisača. Upravljački
program pisača se nalazi na CD-u
isporučenom s uređajem.

4.

Ako se problem i dalje javlja,
obratite se HP službi za korisnike.
Vidi

HP služba za korisnike

.

Možete li ispisivati preko
mreže?

Mreža možda nije ispravno
konfigurirana.

1.

Pokušajte spojiti računalo izravno
na uređaj. Ako možete ispisivati, to
znači da je problem u konfiguraciji
mreže. Vidi

Rješavanje problema

pri ispisivanju u mreži

.

2.

Ako se problem i dalje javlja,
obratite se HP službi za korisnike.
Vidi

HP služba za korisnike

.

Imate li problema s
ispisivanjem iz posebnih
softverskih programa?

Možda je problem u softverskom
programu.

1.

Pokušajte ispisivati iz drugog
softverskog programa. Ako možete
ispisivati, to znači da je problem u
izvornom softverskom programu.

2.

Pogledajte dokumentaciju za
softverski program.

Problemi kod klamanja

Jesu li zadaci zaklamani? Možda je kaseta za klamanje

zaglavljena.

Možda ćete morati zamijeniti kasetu za
klamanje.

Možda zadatak nije konfiguriran za
klamanje.

Možda koristite papir čija veličina nije
podržana za klamanje.

1.

Izvadite kasetu za klamanje i
provjerite je li zaglavljena ili prazna.
Vidi

Čišćenje zaglavljenih

klamerica

.

2.

Za zadatke kopiranja odaberite
opciju

Staple/Collate (Klamanje/

razvrstavanje)

na upravljačkoj

ploči.

Za zadatke ispisa provjerite je li
dodatak za klamanje/slaganje
konfiguriran za upravljački program
pisača.

3.

Koristite samo papir veličine Letter
ili A4 za zadatke klamanja.

4.

Ako se problem i dalje javlja,
obratite se HP službi za korisnike.
Vidi

HP služba za korisnike

.

Mogu li klamerice držati
listove spojene?

Možda koristite klamerice koje ne
odgovaraju ovom uređaju.

Možda zadatak ima previše stranica za
klamanje.

1.

Zamijenite kasetu za klamanje
kasetom koja odgovara ovom
uređaju. Vidi

Narudžba dijelova,

dodatne opreme i potrošnog
materijala

.

2.

Dodatak za klamanje podržava
zadatke koji imaju 30 ili manje
stranica te snop papira visine
3 mm.

3.

Ako se problem i dalje javlja,
obratite se HP službi za korisnike.
Vidi

HP služba za korisnike

.

HRWW

Tablica za uklanjanje problema 173

background image

Simptom

Provjera

Mogući uzroci

Moguća rješenja

Nalaze li se klamerice na
odgovarajućem mjestu?

Možda ćete morati promijeniti položaj
stranice za zadatak.

1.

Za zadatke ispisa u softverskom
programu podesite izgled stranice.

2.

Za zadatke kopiranja umetnite
dokument u ADF tako da dugi rub
ulazi prvi. Vidi

Umetanje medija u

ulazne ladice

.

3.

Ako se problem i dalje javlja,
obratite se HP službi za korisnike.
Vidi

HP služba za korisnike

.

Problemi kod slaganja

Jesu li stranice
nakrivljene?

Možda vratašca za pristup u slučaju
zaglavljivanja nisu potpuno zatvorena.

1.

Provjerite jesu li sva vratašca na
lijevoj strani uređaja potpuno
zatvorena.

2.

Ako se problem i dalje javlja,
obratite se HP službi za korisnike.
Vidi

HP služba za korisnike

.

Jesu li stranice uredno
složene?

Možda papir nije u skladu sa
specifikacijama uređaja.

Možda je papir pohranjen u okolini koja
ne odgovara specifikacijama.

1.

Koristite papir koji odgovara
specifikacijama. Vidi

Odabir medija

za ispis

2.

Pohranite medije u području koje
odgovara specifikacijama. Vidi

Radna okolina

.

3.

Pokušajte koristiti papir iz
neotvorene rizme.

4.

Ako se problem i dalje javlja,
obratite se HP službi za korisnike.
Vidi

HP služba za korisnike

.

Problemi kod slanja e-
pošte

Možete li slati privitke e-
pošte?

Pojavljuje li se poruka "E-
mail gateway not
responding" (Pristupnik
za e-poštu ne odgovara)
na upravljačkoj ploči?

Možda SMTP pristupnik treba ponovno
konfigurirati.

Vidi

Rješavanje problema e-pošte

.

Možete li promijeniti
adresu e-pošte u području
"From" (Od)?

Možda je uređaj konfiguriran tako da se
adresa e-pošte u području "From" (Od)
ne može promijeniti.

Možda će uređaj od vas zatražiti da se
prijavite prije promjene adrese e-pošte u
području "From" (Od).

Koristite ugrađeni web-poslužitelj kako
biste promijenili ove postavke. Vidi

Upotreba ugrađenog web-poslužitelja

.

Možete li promijeniti vrstu
datoteke ili postavke boje
za privitke e-pošte?

Postavke promijenite na upravljačkoj
ploči ili korištenjem ugrađenog web-
poslužitelja.

1.

Na upravljačkoj ploči dodirnite

E-

mail (E-pošta), a zatim More
Options (Dodatne opcije).

Vidi

Promjena postavki e-pošte za
trenutni zadatak

.

2.

Za promjenu postavki korištenjem
ugrađenog web-poslužitelja
pogledajte

Upotreba ugrađenog

web-poslužitelja

.

174 Poglavlje 11 Rješavanje problema

HRWW

background image

Simptom

Provjera

Mogući uzroci

Moguća rješenja

Primate li poruku "job
failed" (zadatak nije
uspio) kad pokušate
poslati privitak e-pošte?

Možda adresa e-pošte na koju šaljete
dokument nije ispravna.

Možda je veličina datoteke veća od
maksimalno dozvoljene veličine za
SMTP pristupnik.

1.

Pošaljite probnu poruku e-pošte sa
svog računala.

2.

Koristite ugrađeni web-poslužitelj
za promjenu maksimalne
dozvoljene veličine privitaka e-
pošte. Vidi

Upotreba ugrađenog

web-poslužitelja

.

Problemi kod faksiranja

Je li značajka

Fax (Faks)

na upravljačkoj ploči
neaktivna?

Prije korištenja značajke

Fax (Faks)

morate podesiti potrebne postavke.

1.

Na upravljačkoj ploči dodirnite

Administration (Administracija)

,

Initial Setup (Početno
postavljenje)

, a zatim

Fax Setup

(Postavljanje faksa)

.

2.

Konfigurirajte postavke za

Location

(Lokacija)

,

Date/Time (Datum/

vrijeme)

, i

Fax Header (Zaglavlje

faksa).

Nedostaje li značajka

Fax

(Faks)

na upravljačkoj

ploči?

Možda dodatak za faksiranje nije
ispravno montiran.

1.

Provjerite je li dodatak za faksiranje
ispravno montiran i je li neka
priključnica savijena. Vidi

Instaliranje dodatka za faksiranje

.

2.

Ispišite konfiguracijsku stranicu i
provjerite status modema. Treba
pisati "Operational/
Enabled" (Funkcionalan/
omogućen). Ako piše nešto drugo,
problem je u dodatku za faksiranje.

Je li značajka

Fax (Faks)

ispravno konfigurirana, ali
ne možete slati faksove?

Morate koristiti telefonski kabel
isporučen s uređajem.

Možda telefonski kabel nije sigurno
priključen ili telefonska linija ne radi.

Možda ste priključili uređaj na digitalnu,
a ne analognu telefonsku liniju. Dodatak
za faksiranje zahtijeva analognu
telefonsku liniju.

Vidi

Rješavanje problema faksiranja

.

1.

Uvijek koristite telefonski kabel
isporučen s uređajem.

2.

Testirajte telefonsku liniju
priključivanjem telefona i
pozivanjem.

3.

Provjerite priključujete li uređaj na
analognu telefonsku liniju.

Je

li

značajka

Fax (Faks)

ispravno konfigurirana, ali
ne možete primati
faksove?

Možda razdjelnik ili uređaj za zaštitu od
izboja ometaju dolazne faksove.

Možda automatska sekretarica ili sustav
glasovne pošte presreću dolazni faks.

Vidi

Rješavanje problema faksiranja

.

1.

Nemojte koristiti razdjelnike ili
uređaje za zaštitu od izboja.

2.

Odspojite automatsku sekretaricu
ili sustav glasovne pošte.

3.

Postavite niži broj zvonjenja
dodatka za faksiranje. Vidi

Izbornik

Initial Setup (Početno
postavljanje)

.

4.

Provjerite je li uređaj priključen na
namjensku analognu telefonsku
liniju. Nemojte koristiti dodatnu
telefonsku liniju.

HRWW

Tablica za uklanjanje problema 175