HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Rješavanje općenitih problema s ispisom

background image

Rješavanje općenitih problema s ispisom

Uređaj uzima medije iz pogrešne ladice.

Uzrok

Rješenje

Možda je u programu odabrana pogrešna ladica.

U većini programa ladica s papirom odabire se u izborniku
Page Setup (Postavljanje stranice) u programu.

Provjerite vrstu ladice i konfiguracije veličine papira na
upravljačkoj ploči.

Prioritet ladice na Macintosh računalima odredite pomoću
programa HP Printer Utility.

Konfigurirana veličina i vrsta medija ne odgovara veličini i vrsti
medija umetnutih u ladicu.

Pomoću upravljačke ploče promijenite konfiguriranu veličinu
tako da odgovara mediju umetnutom u ladicu.

Uređaj ne uvlači papir iz ladice.

Uzrok

Rješenje

Ladica je prazna.

Umetnite papir u ladicu.

Vodilice za papir nisu ispravno postavljene.

Za ispravno postavljanje vodilica vidi

Umetanje medija u

ulazne ladice

.

Provjerite je li prednji rub snopa papira u ladici ravan. Neravan
rub snopa može spriječiti podizanje podizne ploče.

Iz uređaja izlazi izgužvan papir.

Uzrok

Rješenje

Papir se izgužva prilikom izlaska u gornji izlazni spremnik.

Okrenite papir na kojem ispisujete.

Smanjite temperaturu nanošenja tinte kako bi se papir manje
savijao (vidi

izbornik Print Quality (Kvaliteta ispisa)

).

Ispisivanje je vrlo sporo.

Uzrok

Rješenje

Možda se radi o vrlo složenom zadatku ispisa.

Maksimalna brzina uređaja ne može se prekoračiti čak ni kada
se nadogradi memorija.

Brzina ispisa može se automatski smanjiti prilikom ispisa na
medijima prilagođene veličine.

Napomena: Kada ispisujete na uskom ili zakrenutom papiru,
na papiru iz ladice 1 ili kada je način rada mehanizma za
nanošenje tinte postavljen za određene vrste medija.

Pojednostavite stranicu za ispis ili pokušajte prilagoditi
postavke kvalitete ispisa. Ako se ovaj problem često javlja,
nadogradite memoriju uređaja.

176 Poglavlje 11 Rješavanje problema

HRWW

background image

Ispisivanje je vrlo sporo.

Uzrok

Rješenje

Ako ispisujete PDF ili PostScript (PS) datoteku, ali koristite
PCL upravljački program.

Pokušajte umjesto PCL upravljačkog programa koristiti PS
upravljački program (to obično možete postaviti u programu).

Opcija Optimize for: (Optimiziraj za) u upravljačkom
programu uređaja postavljena je na tvrd, težak, grub ili čvrst
papir.

Vrstu papira u upravljačkom programu postavite na običan
papir (vidi

Nadzor poslova pisača

).

Napomena

Ako vrstu papira postavite na običan

papir, ispis će biti brži. Ako, međutim, koristite teže
vrste papira, najbolje rezultate ćete dobiti ako za vrstu
papira postavite težak papir, iako će ispis biti nešto
sporiji.

Uređaj ispisuje obostrano.

Uzrok

Rješenje

Uređaj je postavljen na obostrani ispis.

Za promjenu postavke pogledajte

Otvaranje upravljačkih

programa pisača

ili online Pomoć.

Zadatak ispisa sadrži samo jednu stranicu, no uređaj obrađuje i stražnju stranu papira (papir djelomično izađe iz
uređaja, a zatim se ponovo uvuče).

Uzrok

Rješenje

Uređaj je postavljen na obostrani ispis. Uređaj obrađuje
stražnju stranu čak i kada zadatak ispisa sadrži samo jednu
stranicu.

Za promjenu postavke pogledajte

Otvaranje upravljačkih

programa pisača

ili online pomoć.

Uređaj obrađuje papir, no on ostaje potpuno prazan.

Uzrok

Rješenje

Možda sa spremnika s tintom niste skinuli zaštitnu traku.

Izvadite spremnik s tintom i izvucite zaštitnu traku. Ponovo
umetnite spremnik s tintom.

Datoteka možda sadrži prazne stranice.

Provjerite sadrži li datoteka prazne stranice.

Uređaj ispisuje, no ispisani tekst je pogrešan, iskrivljen ili nepotpun.

Uzrok

Rješenje

Kabel uređaja nije dobro priključen ili nije ispravan.

Isključite i ponovo uključite kabel uređaja. Pokušajte izvršiti
zadatak ispisa za koji znate da radi. Ako je moguće, kabel i
uređaj priključite na drugo računalo i pokušajte izvršiti zadatak
ispisa za koji znate da radi. Na posljetku, pokušajte upotrijebiti
novi kabel.

Uređaj je priključen na mrežu ili na uređaj koji se zajednički
koristi, te ne prima jasan signal.

Isključite uređaj iz mreže i izravno ga priključite na računalo
pomoću USB kabela. Pokušajte izvršiti zadatak ispisa za koji
znate da radi.

HRWW

Rješavanje općenitih problema s ispisom 177

background image

Uređaj ispisuje, no ispisani tekst je pogrešan, iskrivljen ili nepotpun.

Uzrok

Rješenje

U softveru je izabran pogrešan upravljački program.

U softverskom izborniku za odabir uređaja provjerite je li
odabran uređaj HP LaserJet M5025 ili HP LaserJet M5035.

Program ne radi ispravno.

Ispis pokušajte izvršiti iz drugog programa.

Uređaj ne reagira kada u programu pritisnete Print (Ispis).

Uzrok

Rješenje

U uređaju nema medija.

Umetnite medije.

Uređaj je možda postavljen na ručno umetanje.

Promijenite ručni način umetanja.

Kabel koji uređaj povezuje s računalom nije ispravno
priključen.

Isključite i ponovo priključite kabel.

Kabel uređaja nije ispravan.

Ako je moguće, kabel priključite na drugo računalo i izvršite
zadatak ispisa za koji znate da radi. Možete pokušati i s drugim
kabelom.

U softveru je izabran pogrešan uređaj.

U softverskom izborniku za odabir uređaja provjerite je li
odabran uređaj HP LaserJet M5025 ili HP LaserJet M5035.

U uređaju se možda zaglavio papir.

Izvadite zaglavljeni papir i pazite na područje uređaja za
obostrani ispis (ako vaš model ima takvo područje). Vidi

Uklanjanje zaglavljenog papira

.

Softver uređaja nije konfiguriran za priključak uređaja.

Provjerite je li u izborniku za odabir softvera odabran ispravan
priključak. Ako računalo ima više priključaka, provjerite je li
uređaj priključen na ispravan priključak.

Uređaj je priključen na mrežu i ne prima signal.

Isključite uređaj iz mreže i izravno ga priključite na računalo
pomoću paralelnog ili USB kabela. Ponovo instalirajte softver
za ispis. Pokušajte izvršiti zadatak ispisa za koji znate da radi.

Izbrišite zaustavljene zadatke iz reda čekanja za ispis.

Uređaj nema napajanja.

Ako nijedna lampica nije uključena, provjerite priključak kabela
za napajanje. Provjerite prekidač napajanja. Provjerite izvor
napajanja.

Uređaj ne radi ispravno.

Provjerite lampice i poruke na upravljačkoj ploči kako biste
vidjeli je li uređaj javio pogrešku. Zabilježite poruke i pogledajte
odjeljak

Poruke na upravljačkoj ploči

.

178 Poglavlje 11 Rješavanje problema

HRWW