HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Odaberite ispravan način nanošenja tinte

background image

Odaberite ispravan način nanošenja tinte

Uređaj automatski podešava način nanošenja tinte prema vrsti medija za koji je ladica postavljena. Na
primjer, teški papir, kao što su kartice, možda treba višu postavku za način nanošenja tinte kako bi se
postiglo bolje nanošenje tinte na papir, ali prozirne folije trebaju nižu postavku za način nanošenja tinte
kako bi se izbjegla oštećenja uređaja. Zadana postavka obično pruža najbolje značajke za većinu medija
za ispis.

Način nanošenja tinte može se promijeniti samo ako je vrsta medija postavljena za ladicu koju koristite.
Vidi

Nadzor poslova pisača

. Nakon postavljanja vrste medija za ladicu način nanošenja tinte za tu vrstu

može se promijeniti u izborniku

Administration (Administracija)

, podizbornik

Print Quality (Kvaliteta

ispisa)

na upravljačkoj ploči uređaja. Vidi

izbornik Print Quality (Kvaliteta ispisa)

.

Napomena

Postavka

High 1

(Visoko 1) ili

High 2

(Visoko 2) za način nanošenja tinte omogućuje

bolje nanošenje tinte na papir, ali može uzrokovati probleme, npr. pretjerano savijanje. Uređaj
će možda ispisivati sporije kad je način nanošenja tinte postavljen na

High 1

(Visoko 1) ili

High

2

(Visoko 2). Tablica u nastavku opisuje idealne postavke načina nanošenja tinte za podržane

vrste medija.

Vrsta medija

Postavka načina nanošenja tinte

Običan

Normal (Normalno)

Unaprijed ispisani

Normal (Normalno)

Papir sa zaglavljem

Normal (Normalno)

Folija

Low 3 (Nisko 3)

Tablica 4-1

O medijima (Nastavak)

66

Poglavlje 4 Mediji i ladice

HRWW

background image

Vrsta medija

Postavka načina nanošenja tinte

Unaprijed perforirani

Normal (Normalno)

Naljepnice

Normal (Normalno)

Čvrsti

Normal (Normalno)

Reciklirani

Normal (Normalno)

Boja

Normal (Normalno)

Lagani

Low 1 (Nisko 1)

Kartice

Normal (Normalno)

Grub

High 1 (Visoko 1)

Omotnica

Envelope (Omotnica)

Za ponovno postavljanje načina nanošenja tinte na zadane postavke dodirnite izbornik

Administration

(Administracija)

na upravljačkoj ploči uređaja. Dodirnite

Print Quality (Kvaliteta ispisa)

,

Fuser Modes

(Načini rada za nanošenje tinte)

, a zatim

Restore Modes (Ponovno postavljanje načina nanošenja)

.

HRWW

O posebnim medijima

67