HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Ručno kopiranje dvostranih dokumenata

background image

Ručno kopiranje dvostranih dokumenata

Kopije iz ovog procesa so ispisane na jednoj strani te ih morate ručno poredati.

1.

Ubacite dokumente za kopiranje u ulaznu ladicu ulagača dokumenata sa prvom stranicom
okrenutom prema dolje te sa vrhom stranice prema ulazu ulagača dokumenata.

2.

Dodirnite

Start Copy (Početak kopiranja)

. Kopiraju i ispisuju se neparne stranice.

3.

Uzmite papire iz izlazne ladice ulagača dokumenata te ih ponovno ubacite sa zadnjom stranicom
okrenutom prema gore te vrhom stranice prema ulazu ulagača dokumenata.

4.

Dodirnite

Start Copy (Početak kopiranja)

. Kopiraju i ispisuju se parne stranice.

5.

Poredajte parne i neparne ispisane kopije.