HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Zaustavljanje trenutnog zadatka ispisa iz programa

background image

Zaustavljanje trenutnog zadatka ispisa iz programa

Na zaslonu se nakratko prikazuje dijaloški okvir s opcijom za otkazivanje zadatka ispisa.

Ako je pisač od softvera primio nekoliko zahtjeva za ispis, oni se možda nalaze u redu čekanja na ispis
(na primjer, u opciji Windows Print Manager). Detaljnije upute za otkazivanje zahtjeva za ispis s računala
potražite u dokumentaciji za softver.

Ako se zadatak ispisa nalazi u redu čekanja (u memoriji računala) ili u redu čekanja na ispis
(Windows 2000 ili XP), zadatak ispisa izbrišite tamo.

Pritisnite Start, a zatim pritisnite Printers (Pisači). Dvaput pritisnite ikonu uređaja kako biste otvorili red
čekanja na ispis. Odaberite zadatak ispisa koji želite otkazati i zatim pritisnite

Delete

(Izbriši). Ako

zadatak ispisa nije otkazan, možda trebate zatvoriti program i ponovo pokrenuti računalo.

HRWW

Poništavanje zadatka ispisa 111

background image

112 Poglavlje 6 Ispisni zadaci

HRWW

background image

7