HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Promjena veličine dokumenata

background image

Promjena veličine dokumenata

Koristite opcije za promjenu veličine dokumenata kako biste podesili veličinu dokumenta do određenog
postotka njegove veličine. Možete odabrati i ispis dokumenta na papiru druge veličine, bez ili uz
podešavanje veličine.

Smanjivanje ili povećavanje dokumenata

1.

U izborniku File (Datoteka) u programu odaberite Print (Ispis).

2.

Odaberite upravljački program, a zatim pritisnite Properties (Svojstva) ili Preferences
(Preference).

3.

Na kartici Effects (Efekti) pored % of Normal Size (% normalne veličine) upišite postotak za koji
želite smanjiti ili povećati dokument.

Možete koristiti klizač za podešavanje postotka.

4.

Pritisnite OK (U redu).

Ispis dokumenta na drugu veličinu papira

1.

U izborniku File (Datoteka) u programu odaberite Print (Ispis).

2.

Odaberite upravljački program, a zatim pritisnite Properties (Svojstva) ili Preferences
(Preference).

3.

Na kartici Effects (Efekti) pritisnite Print Document On (Ispis dokumenta na).

4.

Odaberite veličinu papira za ispis.

5.

Za ispis dokumenta bez podešavanja veličine opcija Scale to Fit (Prilagodi veličini) ne smije biti
odabrana.

6.

Pritisnite OK (U redu).

HRWW

Korištenje značajki Windows upravljačkog programa pisača 103