HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Izjava o sukladnosti

background image

Izjava o sukladnosti

Izjava o sukladnosti

u skladu s ISO/IEC smjernicom 22 i EN 45014
Naziv proizvođača:

Hewlett-Packard Company

Adresa proizvođača:

11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, SAD

izjavljuje kako je proizvod

Naziv proizvoda:

HP LaserJet serije M5025 / M5035

Dodatna oprema

5)

:

Q7549A – dodatak za obostrani ispis
Q7834A – dodatni ormarić za 500 listova
Q7835A – dodatni ormarić za 3x500 listova
Q7604A – dodatak za klamanje/slaganje
BOISB-0308-00 – modul faksa

Registarski broj proizvoda

3)

:

BOISB-0502-01

Opcije proizvoda:

Sva

Spremnik s tintom

Q7570A

sukladan sljedećim specifikacijama proizvoda:

Sigurnost:

IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001
IEC 60825-1:1993 +A1 +A2 / EN 60825-1:1994 +A11 +A2 (klasa 1, laserski/LED proizvod)
GB4943-2001

EMC:

CISPR22:1993 +A1 +A2 / EN 55022:1994 +A1 +A2 - klasa A

1, 4)

EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995 +A1
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC Poglavlje 47 CFR, Članak 15 Klasa A

2)

/ ICES-003, 4. izdanje

Telekomunikacije:

TBR-21:1998; EG 201 121:1998

Dodatne informacije:

Navedeni proizvod udovoljavaju zahtjevima Direktive EMC-a 89/336/EEC, Direktive 73/23/EEC za niskonaponske uređaje i R&TTE Direktive
1995/5/EC te je sukladno tome označen oznakom CE.

1) Proizvod je testiran s uobičajenom konfiguracijom Hewlett-Packard sustava osobnih računala.

2) Ovaj je uređaj sukladan Članku 15 FCC pravila. Rad je podložan sljedećim dvama uvjetima: (1) ovaj uređaj ne uzrokuje štetne smetnje i
(2) ovaj uređaj mora primiti sve vrste smetnji, uključujući one koje mogu negativno utjecati na njegov rad.

3) Radi pravnih propisa ovom je proizvodu dodijeljen Registarski broj modela. Taj broj nema nikakve veze s nazivom ili brojem proizvoda.

4) Proizvod je sukladan odredbama EN55022 & CNS13438 klase A, što znači da vrijedi sljedeće: “Upozorenje – Ovo je proizvod klase A. U
kućanstvima ovaj proizvod može uzrokovati smetnje radijskom prijemu, a u tom slučaju korisnik će možda morati poduzeti potrebne mjere”.

5) Tvrtka Hewlett-Packard dobila je sva svjetska modularna odobrenja za analogni faks pod registracijskim brojem modela BOISB-0308-00
u koja je uključen Multi-Tech Systems MT5634SMI modul vanjskog modema.

Boise, Idaho , SAD

11. svibnja 2006.

Samo za pravna pitanja:

Kontakt za
Australiju:

Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia

Kontakt za Europu: Vaš lokalni Hewlett Packard ured za prodaju i usluge ili Hewlett Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards

Europe, Herrenberger Strasse 140, , D-71034, Böblingen, (FAKS: +49-7031-14-3143)

Kontakt za SAD:

direktor odjela Product Regulations, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, ,
(Telefon: 208-396-6000)

264 Dodatak D Informacije o zakonskim propisima

HRWW