HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Postavljanje zadanog pristupnika

background image

Postavljanje zadanog pristupnika

1.

Primaknite se i dodirnite

Administration (Administracija)

.

2.

Primaknite se i dodirnite

Initial Setup (Početne postavke)

.

3.

Dodirnite

Networking and I/O (Umrežavanje i ulaz/izlaz)

.

4.

Dodirnite

Embedded Jetdirect (Ugrađeni Jetdirect)

.

5.

Dodirnite

TCP/IP

.

58

Poglavlje 3 I/O konfiguracija

HRWW

background image

6.

Dodirnite

IPV4 Settings (IPV4 postavke)

.

7.

Dodirnite

Config Method (Način konfiguracije)

.

8.

Dodirnite

Manual (Ručno)

.

9.

Dodirnite

Save (Spremi)

.

10.

Dodirnite

Manual Settings (Ručne postavke)

.

11.

Dodirnite

Default Gateway (Zadani pristupnik)

.

12.

Dodirnite polje za zadani pristupnik.

13.

Upotrijebite tipkovnicu na zaslonu na dodir za upis zadanog pristupnika.

14.

Dodirnite

OK

.

15.

Dodirnite

Save (Spremi)

.