HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Izravna narudžba preko ugrađenog web-poslužitelja (za pisače povezane u mrežu)

background image

Izravna narudžba preko ugrađenog web-poslužitelja (za pisače povezane u

mrežu)

Na sljedeći način izravno naručite potrošni materijal za ispis preko ugrađenog web-poslužitelja.

1.

Na web-pregledniku računala upišite IP adresu ili naziv glavnog računala uređaja. Otvara se prozor
stanja.

2.

U području Ostale veze dvaput kliknite Narudžba potrošnog materijala. Na taj način omogućen
je URL web-mjesta na kojem možete naručiti potrošnu robu.

3.

Odaberite brojeve dijelova koje želite naručiti i pratite upute na zaslonu.