Pomoć za HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series

background image
background image
background image

HP LaserJet M5025 i HP LaserJet M5035

serije MFP

Korisnički priručnik

background image

Autorska prava i licenca

Svako je reproduciranje, izmjena i
prevođenje zabranjeno bez prethodne
pisane suglasnosti, osim pod uvjetima
određenim u zakonu o autorskom pravu.

Informacije sadržane u ovom dokumentu su
predmet promjene bez prethodne najave.

Jedina jamstva za HP-ove proizvode i usluge
navedena su u izričitim jamstvenim izjavama
koje se isporučuju s takvim proizvodima i
uslugama. Ništa što je ovdje navedeno ne
sadrži dodatno jamstvo. HP nije odgovoran
za eventualne tehničke i uredničke pogreške
te propuste koji se nalaze u tekstu.

Broj publikacije : Q7829-90950

Trgovačka marka

Adobe

®

, Acrobat

®

te PostScript

®

trgovačke

su marke tvrtke Adobe Systems
Incorporated.

Linux je zaštićena trgovačka marka tvrtke
Linus Torvalds u Sjedinjenim Državama.

Microsoft

®

, Windows

®

i Windows NT

®

zaštićene su trgovačke marke Microsoft
Corporation u Sjedinjenim Državama.

UNIX

®

je zaštićena trgovačka marka tvrtke

Open Group.

ENERGY STAR

®

i ENERGY STAR logo

®

su

zaštitni znakovi United States Environmental
Protection Agency (Agencije za zaštitu
okoliša Sjedinjenih Američkih Država) u
SAD-u.

© 2006 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Edition 2, 6/2009

background image

Sadržaj

1 Osnove

Usporedba uređaja ............................................................................................................................... 2
Usporedba značajki .............................................................................................................................. 4
Uvod ..................................................................................................................................................... 6

Dijelovi uređaja .................................................................................................................... 6
Priključci sučelja .................................................................................................................. 9

Softver uređaja ................................................................................................................................... 10

Podržani operativni sustavi ................................................................................................ 10
Podržani upravljački programi pisača ................................................................................ 10
Odabir odgovarajućeg upravljačkog programa za pisač .................................................... 10

Univerzalni upravljački programi pisača ............................................................ 11
Automatska konfiguracija upravljačkog programa ............................................ 11
Ažuriraj sad ....................................................................................................... 11
HP Driver Preconfiguration ............................................................................... 12

Prioritet postavki za ispis ................................................................................................... 12
Otvaranje upravljačkih programa pisača ........................................................................... 13
Softver za Macintosh računala .......................................................................................... 13

Uklanjanje softvera iz operativnog sustava Macintosh ..................................... 14

Uslužni programi ................................................................................................................ 14

HP Web Jetadmin ............................................................................................. 14
Ugrađeni web-poslužitelj ................................................................................... 14
Softver HP Easy Printer Care ........................................................................... 15

Podržani operativni sustavi ............................................................... 15
Podržani pretraživači ........................................................................ 15

Ostale komponente i uslužni programi .............................................................. 15

2 Upravljačka ploča

Korištenje upravljačke ploče ............................................................................................................... 18

Izgled upravljačke ploče .................................................................................................... 18
Početni zaslon ................................................................................................................... 18
Gumbi na zaslonu osjetljivom na dodir .............................................................................. 20
Sustav pomoći na upravljačkoj ploči .................................................................................. 20

Koristite izbornik Administration (Administracija) ............................................................................... 21

Kretanje kroz izbornik Administration (Administracija) ....................................................... 21
Izbornik Information (Informacije) ...................................................................................... 21
Izbornik Default Job Options (Zadane opcije zadatka) ...................................................... 22

Default Options for Originals (Zadane opcije za izvorne dokumente) ............... 23
Default Copy Options (Zadane opcije kopiranja) .............................................. 23
Default Fax Options (Zadane opcije faksiranja) ................................................ 24

HRWW

iii

background image

Default E-mail Options (Zadane opcije e-pošte) ............................................... 25
Default Send To Folder Options (Zadane opcije slanja u mapu) ...................... 25
Default Print Options (Zadane opcije ispisa) ..................................................... 26

Izbornik Time/Scheduling (Vrijeme/planiranje) .................................................................. 27
Izbornik Management (Upravljanje) ................................................................................... 29
Izbornik Initial Setup (Početno postavljanje) ...................................................................... 30

Networking and I/O (Umrežavanje i ulaz/izlaz) ................................................. 30
Fax Setup (Postavljanje faksa) ......................................................................... 38
E-mail Setup (Postavke e-pošte) ...................................................................... 40
Izbornik Send Setup (Postavke slanja) ............................................................. 41

Izbornik Device Behavior (Rad uređaja) ............................................................................ 41
izbornik Print Quality (Kvaliteta ispisa) .............................................................................. 47
Izbornik Troubleshooting (Rješavanje problema) .............................................................. 49
izbornik Resets (Ponovno postavljanje) ............................................................................. 52
Izbornik Service (Servis) .................................................................................................... 53

3 I/O konfiguracija

USB postavke ..................................................................................................................................... 56
Mrežna konfiguracija .......................................................................................................................... 57

Postavljanje TCP/IPv4 postavki ......................................................................................... 57

Postavljanje IP adrese ...................................................................................... 57
Postavljanje maske podmreže .......................................................................... 58
Postavljanje zadanog pristupnika ...................................................................... 58

Postavljanje TCP/IPv6 postavki ......................................................................................... 59
Onemogućavanje mrežnih protokola (po izboru) ............................................................... 59

Onemogućavanje IPX/SPX ............................................................................... 59
Onemogućavanje AppleTalk ............................................................................. 60
Onemogućavanje DLC/LLC .............................................................................. 60

HP Jetdirect EIO server za pisače ..................................................................................... 60

4 Mediji i ladice

Općenite smjernice za medije ............................................................................................................ 62

Papir koji treba izbjegavati ................................................................................................. 62
Papir koji može oštetiti uređaj ............................................................................................ 62
Opće specifikacije medija .................................................................................................. 63

O posebnim medijima ......................................................................................................................... 64

Odaberite ispravan način nanošenja tinte ......................................................................... 66

Odabir medija za ispis ........................................................................................................................ 68

Automatsko prepoznavanje veličine .................................................................................. 68
Dimenzije i težina podržanih medija .................................................................................. 68

Radno okruženje za ispis i spremanje papira ..................................................................................... 72
Umetanje medija u ulazne ladice ....................................................................................................... 73

Umetanje u ladicu 1 (višenamjenska ladica) .................................................................... 73
Prilagođavanje rada ladice 1 ............................................................................................. 74
Umetanje dokumenata u ladice 2 i 3 (i dodatne ladice 4, 5 i 6) ........................................ 75
Umetanje posebnih medija ................................................................................................ 76

Umetanje dokumenata za faksiranje, kopiranje i skeniranje .............................................................. 78

Umetanje dokumenta na staklo skenera ........................................................................... 78
Uređaj za automatsko umetanje dokumenata (ADF) ......................................................... 80

Ispis na zakrenutim medijima ............................................................................................................ 82

iv

HRWW

background image

Ispis slika bez margina ...................................................................................................................... 84
Ispis na medijima prilagođene veličine .............................................................................................. 85

Smjernice za ispis na papiru prilagođene veličine ............................................................. 85
Postavljanje prilagođenih veličina papira ........................................................................... 85
Umetanje medija prilagođene veličine u ladicu 1 ............................................................... 85
Umetanje medija prilagođene veličine u ladice 2 i 3 (te dodatne ladice 4, 5 i 6) ............... 86

Nadzor poslova pisača ....................................................................................................................... 88

5 Značajke uređaja

Korištenje dodatka za klamanje ......................................................................................................... 90

Umetanje klamerica ........................................................................................................... 90
Klamanje medija ................................................................................................................ 91

Korištenje značajki za spremanje zadataka ....................................................................................... 94

Dobivanje pristupa značajkama za spremanje zadataka ................................................... 94
Korištenje značajke za provjeru i zadržavanje ................................................................... 94

Stvaranje zadatka za provjeru i zadržavanje .................................................... 94
Ispis preostalih kopija zadatka za provjeru i zadržavanje ................................. 95
Brisanje zadatka za provjeru i zadržavanje ....................................................... 95

Korištenje značajke za privatne zadatke ........................................................................... 95

Stvaranje privatnog zadatka .............................................................................. 95
Ispis privatnog zadatka ..................................................................................... 96
Brisanje privatnog zadatka ................................................................................ 96

Korištenje značajke QuickCopy (Brzo kopiranje) ............................................................... 96

Stvaranje zadatka brzog kopiranja .................................................................... 97
Ispis dodatnih kopija zadatka brzog kopiranja .................................................. 97
Brisanje zadatka brzog kopiranja ...................................................................... 97

Korištenje značajke za spremljene zadatke ....................................................................... 97

Stvaranje spremljenog zadatka kopiranja ......................................................... 98
Stvaranje spremljenog zadatka ispisa ............................................................... 98
Ispis spremljenog zadatka ................................................................................. 98
Brisanje spremljenog zadatka ........................................................................... 99

6 Ispisni zadaci

Korištenje značajki Windows upravljačkog programa pisača ........................................................... 102

Stvaranje i korištenje brzih postavki ................................................................................ 102
Korištenje vodenih žigova ................................................................................................ 103
Promjena veličine dokumenata ........................................................................................ 103
Postavljanje prilagođene veličine papira putem upravljačkog programa pisača .............. 104
Korištenje različitih vrsta papira i naslovnica ................................................................... 104
Ispis prazne prve stranice ................................................................................................ 104
Ispis više stranica na jedan list papira ............................................................................. 105
Obostrani ispis papira ...................................................................................................... 105

Korištenje automatskog obostranog ispisa ..................................................... 106
Ručni obostrani ispis ....................................................................................... 106
Opcije izgleda za obostrani ispis ..................................................................... 107

Korištenje kartice Services (Usluge) ................................................................................ 107

Korištenje značajki Macintosh upravljačkog programa .................................................................... 108

Stvaranje i korištenje prethodnih postavki ....................................................................... 108
Ispis naslovnice ............................................................................................................... 108
Ispis više stranica na jedan list papira ............................................................................. 109

HRWW

v

background image

Obostrani ispis papira ...................................................................................................... 109

Poništavanje zadatka ispisa ............................................................................................................. 111

Zaustavljanje trenutnog zadatka ispisa na upravljačkoj ploči pisača ............................... 111
Zaustavljanje trenutnog zadatka ispisa iz programa ........................................................ 111

7 Kopiranje

Upotreba zaslona Copy (Kopiranje) ................................................................................................. 114
Postavite zadane postavke kopiranja ............................................................................................... 115
Osnovne instrukcije kopiranja .......................................................................................................... 116

Kopija sa stakla skenera .................................................................................................. 116
Kopiranje iz ulagača dokumenata .................................................................................... 116

Namjestite postavke kopiranja ......................................................................................................... 117
Promijenite postavke redanja kopija ................................................................................................. 118
Kopiranje dvostranih dokumenata .................................................................................................... 119

Ručno kopiranje dvostranih dokumenata ........................................................................ 119
Automatsko kopiranje dvostranih dokumenata (samo dvosmjerni modeli) ...................... 119

Kopiranje izvornika različitih veličina ................................................................................................ 121
Kopiranje fotografija i knjiga ............................................................................................................. 122
Kombiniranje zadataka kopiranja pomoću Formiranje zadatka ........................................................ 123
Poništi kopiranje ............................................................................................................................... 124

8 Skeniranje i slanje e-pošte

Konfiguriranje postavki e-pošte ........................................................................................................ 126

Podržani protokoli ............................................................................................................ 126
Konfiguriranje postavki poslužitelja e-pošte ..................................................................... 126
Pronalaženje pristupnika ................................................................................................. 127

Pronalaženje SMTP pristupnika s upravljačke ploče uređaja ......................... 127
Pronalaženje SMTP pristupnika iz programa e-pošte ..................................... 127

Korištenje zaslona za slanje e-pošte ................................................................................................ 128
Izvršavanje osnovnih radnji e-pošte ................................................................................................. 129

Umetanje dokumenata ..................................................................................................... 129
Slanje dokumenata .......................................................................................................... 129

Slanje dokumenta ........................................................................................... 129
Korištenje funkcije za automatski dovršetak ................................................... 130

Korištenje imenika ............................................................................................................................ 131

Stvaranje popisa primatelja ............................................................................................. 131
Korištenje lokalnog imenika ............................................................................................. 131

Dodavanje adrese e-pošte u lokalni imenik .................................................... 132
Brisanje adrese e-pošte iz lokalnog imenika ................................................... 132

Promjena postavki e-pošte za trenutni zadatak ............................................................................... 133
Skeniranje u mapu ........................................................................................................................... 134
Skeniranje u odredište radnog tijeka ................................................................................................ 135

9 Faks

Analogno faksiranje .......................................................................................................................... 138

Instaliranje dodatka za faksiranje .................................................................................... 138
Priključite faks dodatak na telefonsku liniju ..................................................................... 141
Konfiguracija i korištenje značajki faksa .......................................................................... 142

Digitalni faks ..................................................................................................................................... 143

vi

HRWW

background image

10 Rukovanje i održavanje uređaja

Upotreba stranica s informacijama ................................................................................................... 146
Konfiguriranje obavijesti e-poštom ................................................................................................... 148
Upotreba Softver HP Easy Printer Care ........................................................................................... 149

Otvorite Softver HP Easy Printer Care ............................................................................ 149
Odjeljci programa Softver HP Easy Printer Care ............................................................. 149

Upotreba ugrađenog web-poslužitelja .............................................................................................. 151

Otvorite ugrađeni web-poslužitelj pomoću mrežne veze ................................................. 151
Odjeljci ugrađenog web-poslužitelja ................................................................................ 151

Korištenje softvera HP Web Jetadmin .............................................................................................. 154
Upotreba programa HP Printer Utility za Macintosh ......................................................................... 155

Otvaranje programa HP Printer Utility ............................................................................. 155
Značajke programa HP Printer Utility .............................................................................. 155

Rukovanje potrošnim materijalom .................................................................................................... 157

Vijek trajanja potrošnog materijala ................................................................................... 157
Približni intervali zamjene spremnika s tintom ................................................................. 157
Rukovanje spremnicima s tintom ..................................................................................... 157

Pohrana spremnika s tintom ........................................................................... 157
Koristite originalne HP spremnike s tintom ..................................................... 157
HP propisi za spremnike s tintom drugih proizvođača .................................... 158
Potvrda valjanosti spremnika s tintom ............................................................. 158
HP korisnička linija i web-stranica za obavijesti o krivotvorinama ................... 158

Zamjena potrošnog materijala i dijelova ........................................................................................... 159

Smjernice za zamjenu potrošnog materijala .................................................................... 159
Promjena spremnika s tintom .......................................................................................... 159
Obavljanje preventivnog održavanja ................................................................................ 161

Preventivno održavanje pogona pisača ......................................................... 161
Komplet za održavanje ADF-a ........................................................................ 162

Čišćenje uređaja ............................................................................................................................... 163

Čišćenje vanjskog dijela .................................................................................................. 163
Čišćenje stakla skenera ................................................................................................... 163
Čišćenje donje strane poklopca skenera ......................................................................... 164
Čišćenje ADF-a ................................................................................................................ 165
Čišćenje puta za papir ..................................................................................................... 166

Baždarenje skenera ......................................................................................................................... 167

11 Rješavanje problema

Kontrolni list rješavanja problema .................................................................................................... 170

Čimbenici koji utječu na učinkovitost ............................................................................... 170

Tablica za uklanjanje problema ........................................................................................................ 171
Rješavanje općenitih problema s ispisom ........................................................................................ 176
Vrste poruka na upravljačkoj ploči .................................................................................................... 179
Poruke na upravljačkoj ploči ............................................................................................................. 180
Uobičajeni uzroci zaglavljenja .......................................................................................................... 190
Mjesta zaglavljenja ........................................................................................................................... 191
Vraćanje kod zaglavljivanja .............................................................................................................. 192
Uklanjanje zaglavljenog papira ......................................................................................................... 193

Uklanjanje zaglavljenog papira iz uređaja za automatsko umetanje dokumenata
(ADF) ............................................................................................................................... 193
Uklanjanje zaglavljenog papira iz dodatka za slaganje i klamanje .................................. 196

HRWW

vii

background image

Uklanjanje papira zaglavljenog na izlaznoj stazi .............................................................. 198
Vađenje papira koji su se zaglavili u dodatku za obostrani ispis ..................................... 200
Vađenje papira koji se zaglavio u području spremnika s tintom ...................................... 201
Vađenje papira koji se zaglavio u području ulaznih ladica ............................................... 203

Uklanjanje zaglavljenog papira iz ulaznog područja ladice 1 .......................... 203
Uklanjanje zaglavljenog papira iz ulaznih područja ladica 2 i 3 ..................... 203
Uklanjanje zaglavljenog papira iz ulaznih područja dodatnih ladica ............... 205

Rješavanje čestih problema sa zaglavljivanjem papira ................................................... 207

Čišćenje zaglavljenih klamerica ....................................................................................................... 208
Uklanjanje problema s kvalitetom ispisa .......................................................................................... 211

Problemi s kvalitetom ispisa vezani uz medije ................................................................. 211
Problemi s kvalitetom ispisa vezani uz okruženje ............................................................ 211
Problemi s kvalitetom ispisa vezani uz zaglavljenje papira ............................................. 211
Primjeri neispravno ispisanih slika ................................................................................... 211
Blijedi ispis (dio stranice) ................................................................................................ 213
Blijedi ispis (cijela stranica) ............................................................................................. 213
Mrlje ................................................................................................................................ 213
Neotisnuti dijelovi ............................................................................................................ 214
Linije ............................................................................................................................... 214
Siva pozadina ................................................................................................................. 215
Razmazani toner ............................................................................................................. 215
Tekući toner .................................................................................................................... 216
Mrlje koje se ponavljaju .................................................................................................. 216
Slika koja se ponavlja ...................................................................................................... 216
Deformirani znakovi ........................................................................................................ 217
Nakrivljena stranica ......................................................................................................... 217
Izgužvan ili savijen papir ................................................................................................. 218
Naboran ili izgužvan papir .............................................................................................. 218
Okomite bijele linije ......................................................................................................... 219
Tragovi guma .................................................................................................................. 219
Bijele točke na crnoj podlozi ........................................................................................... 219
Razbacane linije ............................................................................................................. 220
Mutan ispis ...................................................................................................................... 220
Nasumično ponavljanje slike .......................................................................................... 221

Rješavanje problema pri ispisivanju u mreži .................................................................................... 222
Rješavanje problema faksiranja ....................................................................................................... 223

Rješavanje problema sa slanjem ..................................................................................... 223
Rješavanje problema s primanjem .................................................................................. 224

Rješavanje problema kopiranja ........................................................................................................ 226

Sprječavanje problema prilikom kopiranja ....................................................................... 226
Problemi sa slikama ......................................................................................................... 226
Problemi u rukovanju s medijima ..................................................................................... 227
Problemi s izvedbom ....................................................................................................... 229

Rješavanje problema e-pošte ........................................................................................................... 230

Provjera valjanosti adrese SMTP pristupnika .................................................................. 230
Provjera valjanosti adrese LDAP pristupnika ................................................................... 230

Rješavanje uobičajenih problema sa sustavom Windows ............................................................... 231
Rješavanje čestih problema s Macintosh računalima ...................................................................... 232
Rješavanje problema s operativnim sustavom Linux ....................................................................... 235
Uklanjanje problema s PostScriptom ............................................................................................... 236

viii

HRWW

background image

Općeniti problemi ............................................................................................................. 236

Dodatak A Dodatna oprema i potrošni materijal

Narudžba dijelova, dodatne opreme i potrošnog materijala ............................................................. 238

Izravna narudžba od HP-a ............................................................................................... 238
Narudžba putem servisa ili davatelja podrške ................................................................. 238
Izravna narudžba preko ugrađenog web-poslužitelja (za pisače povezane u mrežu) ..... 238
Izravna narudžba preko softvera HP Easy Printer Care .................................................. 238

Brojevi dijelova ................................................................................................................................. 239

Dodatna oprema .............................................................................................................. 239
Potrošni materijal i kompleti za održavanje ..................................................................... 239
Memorija .......................................................................................................................... 239
Kabeli i sučelja ................................................................................................................. 240
Mediji za ispis .................................................................................................................. 240

Dodatak B Servis i podrška

Izjava o ograničenom jamstvu tvrtke Hewlett-Packard ..................................................................... 243
Jamstvena usluga popravka od strane korisnika ............................................................................. 245
Izjava o ograničenom jamstvu za spremnik s tintom ........................................................................ 246
HP služba za korisnike ..................................................................................................................... 247

Online usluge ................................................................................................................... 247
Telefonska podrška ......................................................................................................... 247
Elektronske informacije, upravljački i uslužni programi ................................................... 247
Izravno naručivanje HP dodatne opreme i potrošnog materijala ..................................... 247
Informacije o HP servisu .................................................................................................. 247
HP ugovori o servisu ........................................................................................................ 247
Softver HP Easy Printer Care .......................................................................................... 248
HP podrška i informacije za Macintosh računala ............................................................. 248

HP ugovori o održavanju .................................................................................................................. 249

Ugovori o servisiranju na terenu ...................................................................................... 249

Servisiranje sljedećeg dana ............................................................................ 249
Tjedno servisiranje na terenu .......................................................................... 249

Pakiranje uređaja ............................................................................................................. 249
Produljenje jamstva ......................................................................................................... 250

Dodatak C Specifikacije

Fizičke specifikacije .......................................................................................................................... 252
Električne specifikacije ..................................................................................................................... 253
Zvuk pisača pri radu ......................................................................................................................... 254
Radna okolina .................................................................................................................................. 255

Dodatak D Informacije o zakonskim propisima

FCC propisi ...................................................................................................................................... 258
Program očuvanja okoliša ................................................................................................................ 259

Zaštita okoliša .................................................................................................................. 259
Emisija ozona .................................................................................................................. 259
Potrošnja energije ............................................................................................................ 259
Potrošnja tonera .............................................................................................................. 259
Upotreba papira ............................................................................................................... 259

HRWW

ix

background image

Plastika ............................................................................................................................ 259
Potrošni materijal za HP LaserJet ................................................................................... 259
Informacije o HP programu povrata i reciklaže potrošnog materijala .............................. 260
Papir ................................................................................................................................ 260
Korišteni materijali ........................................................................................................... 260
Upute za odlaganje uređaja na otpad za korisnike u Europskoj uniji .............................. 261
Tablica s podacima o sigurnosti materijala (MSDS, Material safety data sheet) ............. 261
Za više informacija ........................................................................................................... 262

Izjava za telekomunikacije ................................................................................................................ 263
Izjava o sukladnosti .......................................................................................................................... 264
Izjave o mjerama opreza .................................................................................................................. 265

Sigurnost lasera ............................................................................................................... 265
Kanadski DOC propisi ..................................................................................................... 265
VCCI izjava (Japan) ......................................................................................................... 265
Izjava o kabelu za napajanje (Japan) .............................................................................. 265
EMI izjava (Koreja) .......................................................................................................... 265
EMI izjava (Tajvan) .......................................................................................................... 266
Izjava o laseru za Finsku ................................................................................................. 266

Dodatak E Rad s memorijom i karticama poslužitelja za ispis

Pregled ............................................................................................................................................. 268
Instaliranje memorije pisača ............................................................................................................. 269

Instaliranje memorije pisača ............................................................................................ 269

Provjera instalacije DIMM-a ............................................................................................................. 273
Spremanje resursa (trajni resursi) ................................................................................................... 274
Omogućavanje memorije za sustav Windows .................................................................................. 275
Korištenje kartica za HP Jetdirect ispisni poslužitelj ......................................................................... 276

Umetanje HP Jetdirect kartice za poslužitelj za ispis ....................................................... 276
Uklanjanje HP Jetdirect kartice za poslužitelj za ispis ..................................................... 277

Pojmovnik ........................................................................................................................................................ 279

Kazalo .............................................................................................................................................................. 281

x

HRWW

background image

1