HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - בעיות תמונה

background image

יטמוטואה

,

םיכלכולמ

.

הקנ

תא

קרוסה

חוטשה

וא

תא

חטשמ

תיכוכזה

לש

ןיזמ

םיכמסמה

יטמוטואה

.

האר

יוקינ

ןקתהה

.

ףותה

שיגרה

רואל

ךותב

תינסחמ

הספדה

טורש

.

ןקתה

תינסחמ

הספדה

השדח

תרצותמ

HP

.

האר

תפלחה

תינסחמ

הספדהה

.

HEWW

ןורתפ

תויעב

םוליצ

םיכמסמ

214

background image

היעב

הביס

ןורתפ

םוליצב

םיעיפומ

םיווק

םירוחש

וא

תודוקנ

תורוחש

.

ןיזמב

םיכמסמה

יטמוטואה

וא

קרוסב

חוטשה

שי

ויד

,

קבד

,

לזונ

םינוקית

וא

רמוח

אל

יוצר

.

הקנ

תא

ןקתהה

.

האר

יוקינ

ןקתהה

.

םימוליצה

םיריהב

ידמ

וא

םיהכ

ידמ

.

שי

תונשל

תא

תרדגה

תוהכה

.

ץחל

לע

Copy

)

םוליצ

םיכמסמ

(

רחאלו

ןכמ

לע

Image Adjustment

)

ןונווכ

הנומת

(

.

.

ןווכ

תא

ןווחמה

Darkness

)

תוהכ

(

ידכ

ריהבהל

וא

תוהכהל

תא

הנומתה

.

טסקטה

וניא

דח

.

שי

תונשל

תא

תרדגה

תודחה

.

שי

בטמל

תא

הנומתה

רובע

טסקט

.

ידכ

ןנווכל

תא

תודחה

,

ץחל

לע

Copy

)

םוליצ

םיכמסמ

(

רחאלו

ןכמ

לע

Image Adjustment

)

ןונווכ

הנומת

(

.

.

ןווכ

תא

ןווחמה

Sharpness

)

תודח

(

ןימיל

ידכ

לידגהל

תא

תודחה

.

ידכ

בטמל

תא

הנומתה

רובע

טסקט

,

ץחל

לע

Copy

)

םוליצ

םיכמסמ

(

רחאלו

ןכמ

לע

Optimize Text/Picture

)

המאתה

תיבטימ

טסקטל

/

הנומתל

(

.

רחב

Text

)

טסקט

(

.

תויעב

לופיט

ירמוחב

הספדה

היעב

הביס

ןורתפ

תוכיא

הספדה

הדורי

וא

תודמציה

רנוט

הדורי

ריינה

חל

ידמ

,

סג

ידמ

,

דבכ

ידמ

וא

קלח

ידמ

,

וא

ריינהש

עבטומ

וא

תליבחמ

ריינ

המוגפ

.

הסנ

גוס

רחא

לש

ריינ

,

תגרדב

תוקלח

ןיבש

100

ל

-

250

Sheffield

תלוכתו

תוחל

לש

4%

דע

6%

.

הספדה

אל

האלמ

,

תומיסח

ריינ

וא

לוסלס

ריינה

ןסחוא

ןפואב

אל

ןוכנ

.

ןסחא

תא

ריינה

לע

חטשמ

חוטש

הזיראב

המוטא

תוחלל

.

םייק

ינוש

ןיב

ינש

ידיצ

ריינה

.

ךופה

תא

ריינה

.

לוסלס

זרפומ

ריינה

חל

ידמ

,

ןוויכ