HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Määritä asetukset

background image

Määritä asetukset

Määritä asetukset -näytöstä voi tulostaa laitteen tietosivut sekä määrittää laitteen asetukset
etäyhteyden kautta.

Tämän näytön valikot ovat samanlaisia kuin laitteen ohjauspaneelin valikot. Osa laitteen
ohjauspaneelinäytöistä ei ole käytettävissä HP EWS -palvelimessa. Lisätietoja laitteen tukemista
valikoista on laitteen mukana toimitetuissa käyttöoppaissa.

Seuraava kuva, taulukko ja esimerkki opastavat näytön käytössä.

Kuva 3-1

Määritä asetukset -näyttö

Taulukko 3-1

Määritä asetukset

Kuvan kohta

Näytön alue

Alueella olevat tiedot tai toiminnot

1

HP EWS -välilehdet
ja -valikot

Lisätietoja on kohdassa

Liikkuminen HP:n sulautetussa Web-palvelimessa

.

2

Valitse valikko

Tiedot-valikko

Tulosta laitteen tietosivut, joilla on tietoja laitteesta ja
sen asetusten määrittämisestä.

FAKSIVALIKKO

Määritä faksiasetukset ja nouda faksitoimintojen
raportteja.

Paperinkäsittely-valikko

Määritä lokeroissa olevien materiaalien tyypit.

Määritä asetukset -valikko

Määritä asetukset, joiden mukaan laite toimii. Tästä
valikosta voit määrittää laitteen ominaisuuksia,
esimerkiksi tulostuslaatuasetukset tai kohdelokerot.

Diagnostiikka-valikko

Voit katsoa laitteen vianmäärityksessä tarvittavia
tietoja.

28

Luku 3 Laitteen määrittäminen Asetukset-näytöissä

FIWW

background image

Kuvan kohta

Näytön alue

Alueella olevat tiedot tai toiminnot

3

Plusmerkki (

)

Avaa alivalikot tai alakohdat napsauttamalla valikon vieressä olevaa plusmerkkiä tai
itse valikkoa.

4

KESKEYTÄ

Voit keskeyttää laitteen toiminnan valitsemalla tämän valintaruudun.