HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Laitteen Hälytykset-näytön käyttäminen

background image

Laitteen Hälytykset-näytön käyttäminen

Voit määrittää neljä luetteloa ja jokaiseen luetteloon 20 vastaanottajaa.

Näyttöön Muokkaa- tai Uusi kohdeluettelo -painiketta napsautettaessa tuleva Hälytykset –
Asetukset
-näyttö näyttää seuraavan kuvan kaltaiselta.

FIWW

Hälytykset

33

background image

Kuva 3-4

Hälytykset – asetukset -näyttö

Huomautus

Tilaa nitojan kasetti- ja Vaihda nitojan kasetti -viestit näkyvät vain

HP LaserJet M5025mfp- ja HP LaserJet M5035mfp -tuotteiden käytettävissä olevien hälytysten
luettelossa.

34

Luku 3 Laitteen määrittäminen Asetukset-näytöissä

FIWW

background image

Hälytysten asetusten määrittäminen

1.

Tee jompikumpi seuraavista:

Luo uusi kohdeluettelo napsauttamalla Uusi kohdeluettelo -painiketta.

TAI

Muokkaa olemassa olevaa kohdeluetteloa napsauttamalla muokattavan luettelon vieressä
olevaa Muokkaa-painiketta.

Hälytykset - asetukset -näyttö tulee näkyviin.

2.

Kirjoita Luettelon nimi -kenttään nimi, esimerkiksi Huolto tai Tarvikkeet.

3.

Kirjoita niiden henkilöiden sähköpostiosoitteet, joille hälytyksiä halutaan lähettää.
Järjestelmänvalvojat voivat reitittää suurissa ympäristöissä sähköpostiosoitteita
luettelopalvelimiin, URL-osoitteisiin tai kannettaviin laitteisiin ja laajentaa näin hälytyksiä. Voit lisätä
kohteita erottamalla kohteet pilkulla tai puolipisteellä.

4.

Valitse niiden hälytysten valintaruudut, jotka halutaan lähettää kohdeluettelon mukana. (Voit
tarkastella kaikkia tuotteessa käytettävissä olevia hälytyksiä napsauttamalla Näytä kaikki
hälytykset
-painiketta.)

5.

Määritä tarvittaessa yksittäisten hälytysten kynnysarvot.

Huolto- ja paperiratahälytysten kynnysarvot määritetään minuutteina. Tällöin kynnysarvo ilmoittaa
odotusajan, jonka jälkeen sähköpostihälytysviesti lähetetään. Voit esimerkiksi määrittää Lokero
auki -hälytyksen kynnysarvoksi 10 minuuttia, jolloin lokero on suljettava 10 minuutin kuluessa
lokeron lataamisesta tai tukoksen poistamisesta.

6.

Voit valita Valitse ohitettavat ohjauspaneelisanomat -kohdassa viestit, joiden et halua näkyvän
tuotteen ohjauspaneelissa. Tämä asetus vaikuttaa vain viesteihin, jotka on valittu
vastaanotettaviksi hälytyksiksi.

Huomautus

Jos selain ei tue JavaScript-kieltä, sanomien ohittamisen valintaruutu on aina

valittu. Valintaruudun valinta vahvistetaan, kun lähetät sivun napsauttamalla Käytä-
painiketta. Jos ohitettaviksi valittuja hälytyksiä ei ole valittu, Hälytykset - asetukset -näyttö
latautuu uudelleen ja tuo näyttöön varoitusviestin, jossa ilmoitetaan, että käyttäjän on ensin
valittava sopivat hälytykset, jotta niiden näkyminen voidaan estää ohjauspaneelissa.

7.

Valitse sähköpostihälytysviestiin lisättävät liitteet. Nämä liitteet voivat sisältää seuraavia sivuja.
(Esimerkkejä näistä sivuista on Tiedot-välilehdessä.)

Tarvikkeiden tilasivu

Käyttötiedot

Asetussivu

Tapahtumaloki -sivu

XML-tiedot

Valitse XML-tiedot-asetus, jos vastaanotettavaksi kohteeksi on valittu automaattinen
tietokonejärjestelmä. Kaikki valitut kohteet liitetään sähköpostiviestiin. Jos valitset esimerkiksi
Käyttötiedot- ja Tapahtumalokisivu-vaihtoehdot, vastaanotettavassa sähköpostiviestissä on
kaksi liitettä, eli yksi kullekin valinnalle. Jos valitset myös XML-tiedot-asetuksen, vastaanotetussa
sähköpostiviestissä on kolme liitettä. Yksi liitteistä sisältää käyttötiedot HTML-muodossa, toinen

FIWW

Hälytykset

35

background image

liite sisältää tapahtumalokin HTML-muodossa ja kolmas liite sisältää pikatukitietoja .XML-
tiedostotunnisteella merkityssä tekstitiedostossa.

8.

Tallenna tiedot napsauttamalla OK-painiketta.

9.

Toista kohdat 1 - 7 jokaisen lisäluettelon tai -kohteen kohdalla.

Voit tarkistaa kohdeluettelon asetukset seuraavalla tavalla.

Kohdeluettelon määritysten testaaminen

1.

Napsauta testattavan kohdeluettelon vieressä olevaa Testaa-painiketta.

Näyttöön tulee seuraava ikkuna.

Kuva 3-5

Hälytykset - testaus -näyttö

2.

Valitse testattava kohde.

3.

Palautusosoite on tuotteen sähköpostiosoite. Kirjoita oma sähköpostiosoitteesi Palauteosoite-
ruutuun, jos haluat ottaa vastaan viestejä testihälytyksen perusteella havaituista virheistä (jos
esimerkiksi haluat ilmoituksen virheellisestä kohdeosoitteesta).

4.

Kirjoita tarvittaessa Omat tiedot (valinnainen) -tekstikenttään lisätiedot, jotka liitetään
sähköpostihälytysviestin alkuun.

5.

Napsauta OK-painiketta.

36

Luku 3 Laitteen määrittäminen Asetukset-näytöissä

FIWW

background image

Kohteiden ja kohdeluetteloiden poistaminen

1.

Jos olet määrittänyt monta kohdetta, voit poistaa kohteen tai kohdeluettelon napsauttamalla
poistettavan kohteen tai kohdeluettelon vieressä olevaa Poista-painiketta.

2.

Vahvista poisto napsauttamalla OK-painiketta.