HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - AutoSend-toiminnon käyttöönottaminen

background image

AutoSend-toiminnon käyttöönottaminen

Ota AutoSend-toiminto käyttöön seuraavassa kuvatulla tavalla.

1.

Ota lähtevä sähköposti käyttöön tämän luvun ohjeiden mukaan. (Lisätietoja on kohdassa

Sähköpostipalvelin

.)

2.

Napsauta Ota käyttöön AutoSend -valintaruutua.

3.

Valitse valintaruutua napsauttamalla aikaväli, jonka mukaan tuote lähettää tuotteen asetustiedot
ja tarvikkeiden käyttötiedot seuraavassa vaiheessa määritetyille sähköpostiviestien
vastaanottajille. Kirjoita tämän jälkeen päivien, viikkojen, kuukausien tai tulostettujen sivujen
lukumäärä.

4.

Voit määrittää enintään 20 kohdetta näytössä näkyvässä muodossa.

5.

Jos haluat lähettää laitteen asetustietoja ja tarvikkeiden tilatietoja HP:lle valitse Lähetä
HP:lle
-valintaruutu.

6.

Napsauta Käytä-painiketta.

Taulukko 3-5

AutoSend (jatkoa)

40

Luku 3 Laitteen määrittäminen Asetukset-näytöissä

FIWW