HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series ohje

background image
background image
background image

HP:n sulautettu Web-palvelin

Käyttöopas

background image

Tekijänoikeudet ja takuu

© 2006 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Kopiointi, sovittaminen tai kääntäminen
ilman ennalta saatua kirjallista lupaa on
kielletty muutoin kuin tekijänoikeuslain
sallimalla tavalla.

Tässä julkaisussa mainitut tiedot voivat
muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

HP:n tuotteiden ja palveluiden ainoat takuut
on ilmoitettu näiden tuotteiden ja palveluiden
nimenomaisissa takuuilmoituksissa. Mitään
tämän julkaisun sisältöä ei pidä tulkita
ylimääräiseksi takuuksi. HP ei ole vastuussa
tämän julkaisun mahdollisesti sisältämistä
teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai
laiminlyönneistä.

Tavaramerkit ja tekijätiedot

Adobe® ja PostScript® ovat Adobe Systems
Incorporatedin tavaramerkkejä.

Microsoft® ja Windows® ovat Microsoft
Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröityjä
tavaramerkkejä.

Edition 1, 5/2006

background image

Sisällysluettelo

1 Yleistä

Mikä sulautettu Web-palvelin on? ....................................................................................................... 2

Ominaisuudet ...................................................................................................................... 2
HP Web Jetadmin ja HP:n sulautettu Web-palvelin ............................................................. 3

Järjestelmävaatimukset ........................................................................................................................ 4
HP:n sulautetun Web-palvelimen avaaminen ...................................................................................... 5
Kirjautuminen ....................................................................................................................................... 6

Kirjautuminen sisään järjestelmänvalvojana ........................................................................ 6
Kirjautuminen ulos järjestelmänvalvojana ........................................................................... 6

Liikkuminen HP:n sulautetussa Web-palvelimessa .............................................................................. 8

2 Tuotteen tilan tarkasteleminen HP EWS -palvelimen Tiedot-näytöissä

Laitteen tila ........................................................................................................................................ 12
Asetussivu .......................................................................................................................................... 13
Tarvikkeiden tila ................................................................................................................................. 16
Tapahtumaloki .................................................................................................................................... 18
Käyttötiedot ........................................................................................................................................ 19
Tietoja laitteesta ................................................................................................................................. 22
Ohjauspaneeli .................................................................................................................................... 23
Tulosta ................................................................................................................................................ 24

Tiedoston tulostaminen tai laiteohjelmiston päivittäminen Tulosta-näytössä .................... 25

3 Laitteen määrittäminen Asetukset-näytöissä

Määritä asetukset ............................................................................................................................... 28

Määritä asetukset -näytön valikkojen käyttäminen ............................................................ 29

Sähköpostipalvelin ............................................................................................................................. 30

Lähtevän sähköpostin asetukset ....................................................................................... 31
Palautussähköpostiosoitteen määrittäminen ..................................................................... 31

Hälytykset ........................................................................................................................................... 32

Laitteen Hälytykset-näytön käyttäminen ........................................................................... 33
Sähköpostikomentojen lähettäminen laitteeseen .............................................................. 37

Tietosivujen pyytäminen sähköpostiviestillä ...................................................... 37

AutoSend ............................................................................................................................................ 39

AutoSend-toiminnon käyttöönottaminen ............................................................................ 40

Tietosuoja ........................................................................................................................................... 41
Todennuksenhallinta .......................................................................................................................... 42
LDAP-todennus .................................................................................................................................. 44
Muokkaa muita linkkejä ...................................................................................................................... 46

Linkin lisääminen ............................................................................................................... 47

FIWW

iii

background image

Linkin poistaminen ............................................................................................................. 47

Tietoja laitteesta ................................................................................................................................. 48
Kieli ..................................................................................................................................................... 49
Päivämäärä ja kellonaika ................................................................................................................... 51

Päivämäärän/kellonajan muoto ......................................................................................... 51
Kellonajan korjaus ............................................................................................................. 52

Herätysaika ........................................................................................................................................ 54

4 Digitaalisen lähetyksen asetusten määrittäminen

HP DSS -ohjelmiston käyttäminen ..................................................................................................... 56
Yleisasetukset .................................................................................................................................... 57
Sähköpostin asetukset ....................................................................................................................... 58

Sähköpostin lisäasetukset -näyttö ..................................................................................... 59

Faksiasetukset ................................................................................................................................... 61

Internet-faksin lisäasetukset -näyttö ................................................................................. 62

Lähetä kansioon ................................................................................................................................. 66

Esimääritetyn kansion lisääminen ..................................................................................... 67
Esimääritetyn kansion tarkasteleminen ja muokkaaminen ................................................ 67
Esimääritetyn kansion poistaminen ................................................................................... 68
Kaikkien kansioiden poistaminen ....................................................................................... 68
Esimääritetyn kansion testaaminen ................................................................................... 68

Osoitteet ............................................................................................................................................. 69

Osoitteiden lisämääritysasetukset ..................................................................................... 71

Osoitekirja .......................................................................................................................................... 73

Muut Osoitekirja-näytöt ...................................................................................................... 74

Loki ..................................................................................................................................................... 75
Asetukset ............................................................................................................................................ 77
Kerberos-todennus ............................................................................................................................. 78

Kerberos-todennuksen valmistelu ..................................................................................... 78
Määritä Todennuksenhallinta Kerberos-todennusta varten. .............................................. 79
Kerberos-todennuksen osoiteasetusten määrittäminen .................................................... 80
Käytä MFP-ohjauspaneelia Kerberos-todennuksessa ....................................................... 81

5 Verkon toiminnan hallinta Verkot-näytöissä

Yleistä ................................................................................................................................................. 84

6 Muita linkkejä -kohdan käyttäminen resurssina

hp instant support (hp:n pikatuki) ...................................................................................................... 88

Miten hp instant support toimii? ......................................................................................... 88
Hp instant support -sivustosta saatavat tiedot ................................................................... 88

Osta tarvikkeita ................................................................................................................................... 89
Tuotetuki ............................................................................................................................................ 90
Oma palveluntarjoaja ja Oma huoltoyhteyshenkilö ............................................................................ 91

Hakemisto .......................................................................................................................................................... 93

iv

FIWW

background image

Taulukkoluettelo

Taulukko 1-1 HP:n sulautettu Web-palvelin ....................................................................................................... 8
Taulukko 2-1 Laitteen tila ................................................................................................................................. 12
Taulukko 2-2 Asetussivu .................................................................................................................................. 15
Taulukko 2-3 Tarvikkeiden tila .......................................................................................................................... 16
Taulukko 2-4 Tapahtumaloki ............................................................................................................................ 18
Taulukko 2-5 Käyttötiedot ................................................................................................................................. 21
Taulukko 2-6 Tulosta sivu ................................................................................................................................ 25
Taulukko 3-1 Määritä asetukset ....................................................................................................................... 28
Taulukko 3-2 Sähköpostipalvelin ...................................................................................................................... 30
Taulukko 3-3 Hälytykset ................................................................................................................................... 33
Taulukko 3-4 Tietosivujen pyytäminen sähköpostiviestillä ............................................................................... 37
Taulukko 3-5 AutoSend .................................................................................................................................... 39
Taulukko 3-6 Tietosuoja ................................................................................................................................... 41
Taulukko 3-7 Todennuksenhallinta .................................................................................................................. 42
Taulukko 3-8 LDAP-todennus .......................................................................................................................... 44
Taulukko 3-9 Muokkaa muita linkkejä .............................................................................................................. 46
Taulukko 3-10 Kieli ........................................................................................................................................... 49
Taulukko 3-11 Päivämäärä ja kellonaika ......................................................................................................... 51
Taulukko 3-12 Herätysaika ............................................................................................................................... 54
Taulukko 4-1 Yleisasetukset ............................................................................................................................ 57
Taulukko 4-2 Sähköpostin asetukset ............................................................................................................... 58
Taulukko 4-3 Sähköpostin lisäasetukset -näyttö .............................................................................................. 60
Taulukko 4-4 Lähetä faksiin -näyttö ................................................................................................................. 61
Taulukko 4-5 Internet-faksin lisäasetukset -näyttö ........................................................................................... 63
Taulukko 4-6 Lähetä kansioon -asetukset ....................................................................................................... 66
Taulukko 4-7 Osoitteiden määritysasetukset ................................................................................................... 69
Taulukko 4-8 Osoitteiden lisämääritysasetukset .............................................................................................. 72
Taulukko 4-9 Osoitekirja ................................................................................................................................... 73
Taulukko 4-10 Loki ........................................................................................................................................... 75
Taulukko 4-11 Asetukset .................................................................................................................................. 77
Taulukko 5-1 Verkon asetukset ........................................................................................................................ 84

FIWW

v

background image

vi

FIWW

background image

Kaavioluettelo

Kuva 1-1 Anna verkon salasana -valintaikkuna ................................................................................................. 6
Kuva 1-2 Esimerkki HP EWS -palvelimen näytöstä ........................................................................................... 8
Kuva 2-1 Laitteen tila -näyttö ............................................................................................................................ 12
Kuva 2-2 Asetussivu-näyttö .............................................................................................................................. 14
Kuva 2-3 Tarvikkeiden tila -näyttö .................................................................................................................... 16
Kuva 2-4 Tapahtumaloki-näyttö ....................................................................................................................... 18
Kuva 2-5 Käyttötiedot-näyttö ............................................................................................................................ 20
Kuva 2-6 Tietoja laitteesta -näyttö .................................................................................................................... 22
Kuva 2-7 Ohjauspaneeli-näyttö ........................................................................................................................ 23
Kuva 2-8 Tulosta-näyttö ................................................................................................................................... 24
Kuva 3-1 Määritä asetukset -näyttö .................................................................................................................. 28
Kuva 3-2 Sähköpostipalvelin-näyttö ................................................................................................................. 30
Kuva 3-3 Hälytykset-näyttö .............................................................................................................................. 32
Kuva 3-4 Hälytykset – asetukset -näyttö .......................................................................................................... 34
Kuva 3-5 Hälytykset - testaus -näyttö ............................................................................................................... 36
Kuva 3-6 AutoSend-näyttö ............................................................................................................................... 39
Kuva 3-7 Tietosuoja-näyttö .............................................................................................................................. 41
Kuva 3-8 Todennuksenhallinta-näyttö .............................................................................................................. 42
Kuva 3-9 LDAP-todennus-näyttö ...................................................................................................................... 44
Kuva 3-10 Muokkaa muita linkkejä -näyttö ....................................................................................................... 46
Kuva 3-11 Tietoja laitteesta -näyttö .................................................................................................................. 48
Kuva 3-12 Kieli-näyttö ...................................................................................................................................... 49
Kuva 3-13 Päivämäärä ja kellonaika -näyttö .................................................................................................... 51
Kuva 3-14 Päivämäärän/kellonajan muoto -näyttö .......................................................................................... 52
Kuva 3-15 Päivämäärä ja aika - kellonajan korjaus -näyttö ............................................................................. 52
Kuva 3-16 Herätysaika-näyttö .......................................................................................................................... 54
Kuva 4-1 Yleisasetukset-näyttö ........................................................................................................................ 57
Kuva 4-2 Sähköpostin asetukset -näyttö .......................................................................................................... 58
Kuva 4-3 Sähköpostin lisäasetukset -näyttö .................................................................................................... 60
Kuva 4-4 Faksiasetukset-näyttö ....................................................................................................................... 61
Kuva 4-5 Internet-faksin lisäasetukset -näyttö ................................................................................................. 63
Kuva 4-6 PIN-numeron määritysnäyttö ............................................................................................................ 64
Kuva 4-7 Modeemin diagnostiikka -näyttö ....................................................................................................... 65
Kuva 4-8 Lähetä kansioon -näyttö ................................................................................................................... 66
Kuva 4-9 Osoitteiden määritysasetukset -näyttö .............................................................................................. 69
Kuva 4-10 Osoitteiden lisämääritysasetukset-näyttö ....................................................................................... 72
Kuva 4-11 Osoitekirja-näyttö ............................................................................................................................ 73
Kuva 4-12 Loki-näyttö ...................................................................................................................................... 75
Kuva 4-13 Tiedot -näyttö .................................................................................................................................. 76

FIWW

vii

background image

Kuva 4-14 Vianmääritys-näyttö ........................................................................................................................ 76
Kuva 4-15 Asetukset-näyttö ............................................................................................................................. 77
Kuva 5-1 Verkon asetukset -näyttö .................................................................................................................. 84
Kuva 6-1 Tietoja laitteesta -näyttö .................................................................................................................... 87

viii

FIWW

background image

1