HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Κλίση της σελίδας

background image

Κλίση της σελίδας

1.

Εκτυπώστε µερικές ακόµη σελίδες για να δείτε εάν το πρόβληµα θα διορθωθεί από µόνο του.

2.

Βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχουν σκισµένα κοµµάτια µέσου στο εσωτερικό της συσκευής.

3.

Βεβαιωθείτε ότι το µέσο έχει τοποθετηθεί σωστά και ότι έγιναν όλες οι ρυθµίσεις. ∆είτε

Τοποθετήστε

τα µέσα εκτύπωσης στους δίσκους εισόδου

. Βεβαιωθείτε ότι οι οδηγοί του δίσκου δεν πιέζουν

υπερβολικά το µέσο ή δεν είναι υπερβολικά χαλαροί.

4.

Αναποδογυρίστε τη στοίβα στο δίσκο. Επίσης, δοκιµάστε να περιστρέψετε τη στοίβα κατά 180°.

5.

Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος και η ποιότητα του µέσου εκτύπωσης πληρούν τις προδιαγραφές της HP .
∆είτε

Μέσα εκτύπωσης και δίσκοι

.

6.

Βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι προδιαγραφές περιβάλλοντος της συσκευής. (Ανατρέξτε στην
ενότητα

Συνθήκες λειτουργίας

).

7.

Εκτελέστε ευθυγράµµιση δίσκου ανοίγοντας το µενού

∆ιαχείριση

από τον πίνακα ελέγχου της

συσκευής. Στο υποµενού

Ποιότητα εκτύπωσης

, πατήστε

Ρύθµιση εγγραφής

. Επιλέξτε έναν δίσκο

κάτω από

Προέλευση

και, στη συνέχεια, εκτυπώστε µια δοκιµαστική σελίδα. Για περισσότερες

πληροφορίες, δείτε

Mενού Print Quality (Ποιότητα εκτύπωσης)

.

232 Κεφάλαιο 11 Αντιµετώπιση προβληµάτων

ELWW