HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Navigation i HP Integreret Webserver

background image

Navigation i HP Integreret Webserver

Du kan navigere gennem skærmbillederne i HP IWS ved at klikke på en af fanerne (f.eks.
Oplysninger eller Indstillinger) og derefter klikke på en af menuerne på navigationsbjælken til venstre
på skærmbilledet.

Følgende illustration og tabel indeholder oplysninger om HP IWS-skærmbillederne.

Bemærk!

Udseendet af HP IWS-skærmbillederne kan variere fra illustrationerne i denne

brugervejledning, afhængigt af produktfunktionerne og de indstillinger, som it-administratoren
har fastlagt.

Figur 1-2

HP IWS-eksempelskærmbillede

Tabel 1-1

HP Integreret Webserver

Nummer

HP IWS-
skærm-
funktion

Beskrivelse

Yderligere oplysninger

1

Produktnavn
og TCP/IP-
adresse

Få vist produktnavnet og IP-adressen.

8

Kapitel 1 Oversigt

DAWW

background image

Nummer

HP IWS-
skærm-
funktion

Beskrivelse

Yderligere oplysninger

2

Faner

Fanen Oplysninger

Få vist oplysninger om
produktet. Du kan ikke
konfigurere produktet ved
hjælp af skærmbillederne
under denne fane.

Se

Visning af produktstatus fra HP IWS-

oplysningsskærmbillederne

.

Fanen Indstillinger

Brug funktionerne under
denne fane til at
konfigurere produktet.

Se

Konfigurering af produktet fra

skærmbilledet Indstillinger

.

Fanen Digital
Sending

Brug funktionerne under
denne fane til at
konfigurere funktionerne
til digital afsendelse.

Bemærk!

Hvis Digital

Sending Software
(HP DSS) er installeret,
skal indstillingerne for
digital afsendelse
konfigureres ved hjælp af
konfigurationsprogrammet
til HP MFP DSS.

Se

Angivelse af indstillinger for Digital

Sending

.

Fanen Netværk

Få vist netværksstatus, og
konfigurer produktets
netværksindstillinger.

Se

Håndtering af netværkshandlinger fra

netværksskærmbillederne

.

3

Menuer

Forskellige menuer
under de enkelte
faner

Klik på en fane for at få vist
menuerne.

4

Andre links

hp instant support

Opret forbindelse til
webressourcer, som kan
hjælpe dig med at løse
problemer, og som
beskriver, hvilke
yderligere tjenester der er
tilgængelige for dit produkt
fra HP.

Se

Brug af Andre links som en

ressource

.

Se

hp instant support

.

Se

Produktsupport

.

Se

Min serviceudbyder og Min

servicekontrakt

.

Køb forbrugsvarer

Brug internettet til at
bestille originale HP-
forbrugsvarer til HP-
produktet.

Produktsupport

Brug produktspecifik
hjælp på HP's websted til
at løse et problem.

Tabel 1-1

HP Integreret Webserver (fortsat)

DAWW

Navigation i HP Integreret Webserver

9

background image

Nummer

HP IWS-
skærm-
funktion

Beskrivelse

Yderligere oplysninger

5

Log på/Log af

Forskelligt for hver
brugertype

Log på som it-
administrator eller
serviceudbyder.

Se

Logon og logoff

.

6

Skærmbillede

Varierer, afhængigt
af menupunkt

Klik på et menupunkt for at
få vist et skærmbillede.

Se

Visning af produktstatus fra

HP IWS-
oplysningsskærmbillederne

.

Se

Konfigurering af produktet fra

skærmbilledet Indstillinger

.

Se

Håndtering af

netværkshandlinger fra
netværksskærmbillederne

.

Tabel 1-1

HP Integreret Webserver (fortsat)

10

Kapitel 1 Oversigt

DAWW

background image

2