HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Vækningsklokkeslæt

background image

Vækningsklokkeslæt

It-administratorer kan bruge skærmbilledet Vækningsklokkeslæt til at planlægge vækning af produkter
fra dag til dag. Produktet kan f.eks. indstilles til vækning kl. 07:30, så produktet er initialiseret og
kalibreret og klar til brug kl. 08:00. Administratoren angiver kun én vækningsindstilling pr. dag, men
dagene kan godt have forskellige vækningsindstillinger. Desuden kan administratoren indstille
Udsættelse af dvale for at spare på energien, så produktet slukkes efter et bestemt tidsrum, hvor det
har været inaktivt.

Figur 3-16

Skærmbilledet Vækningsklokkeslæt

Tabel 3-12

Vækningsklokkeslæt

Nummer

Område af
skærmbilledet

Oplysninger eller funktion i området

1

HP IWS-faner
og -menuer

Yderligere oplysninger findes i

Navigation i HP Integreret Webserver

.

2

Vækningsklokkeslæt

Vælg en eller flere dage, hvor vækningsindstillingen skal bruges, og indstil derefter
det klokkeslæt, hvor produktet skal tændes hver dag.

3

Udsættelse af dvale

Angiv, hvor længe produktet skal være inaktivt, før det går i dvaletilstand. Når
produktet er i dvaletilstand, forbruger det mindre energi.

54

Kapitel 3 Konfigurering af produktet fra skærmbilledet Indstillinger

DAWW

background image

4