HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Sprog

background image

Sprog

Brug skærmbilledet Sprog til at vælge det sprog, HP IWS-skærmbillederne skal vises på. I følgende
illustration og tabel beskrives, hvordan du bruger dette skærmbillede.

Figur 3-12

Skærmbilledet Sprog

FORSIGTIG!

Hvis du vælger Vis sider i printersprog eller Vælg et sprog, ændres sproget

for alle, der anvender HP IWS.

Tabel 3-10

Sprog

Nummer

Område af skærmbilledet

Oplysninger eller funktion i området

1

HP IWS-faner og -menuer

Yderligere oplysninger findes i

Navigation i HP Integreret Webserver

.

2

Vis sider i browsersprog

(dette er standard)

Anvend denne funktion til at registrere, hvilket sprog der er valgt til
webbrowseren. HP IWS-skærmbillederne vises på det samme sprog.

3

Vis sider i printersprog

Anvend denne funktion til at registrere, hvilket sprog der er valgt til enhedens
kontrolpanel. HP IWS-skærmbilledet vises på det samme sprog.

4

Vælg et sprog

Vælg et sprog for HP IWS-skærmbillederne blandt disse valgmuligheder:

English (engelsk)

Français (fransk)

Deutsch (tysk)

Italiano (italiensk)

Español (spansk)

Svenska (svensk)

DAWW

Sprog

49

background image

Nummer

Område af skærmbilledet

Oplysninger eller funktion i området

Dansk

Norsk

Nederlands (hollandsk)

Suomi (finsk)

Português (portugisisk)

Simplified Chinese (kinesisk (forenklet))

Traditional Chinese (kinesisk (traditionelt))

Japanese (japansk)

Korean (koreansk)

Bemærk!

Standardsproget er det sprog, webbrowseren bruger for øjeblikket. Hvis browseren

og kontrolpanelet begge bruger et sprog, der ikke er tilgængeligt for HP IWS, vælges engelsk
som standardsprog. Hvis du foretager ændringer på skærmbilledet Sprog, skal du klikke på
Anvend for at gemme ændringerne.

Tabel 3-10

Sprog (fortsat)

50

Kapitel 3 Konfigurering af produktet fra skærmbilledet Indstillinger

DAWW