HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Godkendelsesstyring

background image

Godkendelsesstyring

Brug skærmbilledet Godkendelsesstyring til at indstille de enhedsfunktioner, der kræver, at brugere
skal logge på før brug. I følgende illustration og tabel beskrives, hvordan du bruger dette skærmbillede.

Bemærk!

Skærmbilledet Godkendelsesstyring er ikke tilgængeligt i HP LaserJet M3027mfp

og M5025mfp-produkter.

Figur 3-8

Skærmbilledet Godkendelsesstyring

Tabel 3-7

Godkendelsesstyring

Nummer

Område af
skærmbilledet

Oplysninger eller funktion i området

1

HP IWS-faner
og -menuer

Yderligere oplysninger findes i

Navigation i HP Integreret Webserver

.

2

Adgang til
startskærmbilledet

Angiv en metode til at logge på for brugere, der skal have adgang til
startskærmbilledet.

DAWW

Godkendelsesstyring

41

background image

Nummer

Område af
skærmbilledet

Oplysninger eller funktion i området

3

Enhedsfunktioner

Angiv en metode til at logge på for brugere, der skal have adgang til følgende
funktioner:

Kopier

Send til e-mail

Send til fax

Send til mappe

Sekundær e-mail via Digital Sending Service (DSS)

Workflow via Digital Sending Service (DSS)

4

Kommende
installationer

Angiv en metode til at logge på for brugere, der skal have adgang til alle nye
funktioner, der bliver installeret fremover.

Tabel 3-7

Godkendelsesstyring (fortsat)

42

Kapitel 3 Konfigurering af produktet fra skærmbilledet Indstillinger

DAWW