HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Sådan aktiveres funktionen AutoSend

background image

Sådan aktiveres funktionen AutoSend

Benyt følgende fremgangsmåde for at gøre funktionen AutoSend tilgængelig.

1.

Gør funktioner for udgående e-mails tilgængelige ved at følge instruktionerne i dette kapitel. (Du
kan finde yderligere oplysninger i afsnittet

E-mail-server

).

2.

Marker afkrydsningsfeltet Aktiver AutoSend.

3.

Klik på en indstilling for at angive det interval, hvormed produktet skal sende oplysningerne om
produktkonfiguration og anvendelse af forbrugsvarer til de e-mail-modtagere, der vælges i næste
trin, og angiv derefter antallet af dage, uger, måneder eller udskrevne sider.

4.

Konfigurer op til 20 destinationer med det format, der vises på skærmen.

5.

Hvis du vil sende oplysninger om enhedskonfiguration og status på forbrugsvarer til HP, skal du
markere afkrydsningsfeltet Send til HP.

6.

Klik på Anvend.

Tabel 3-5

AutoSend (fortsat)

DAWW

AutoSend

39