HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Advarsler

background image

Advarsler

Fra skærmbilledet Advarsler kan it-administratorer konfigurere produktet, så advarsler om problemer
og status kan sendes til alle som e-mail-meddelelser. Når denne funktion er konfigureret, aktiveres der
automatisk meddelelser om forbrugsvarer, status om papirgang og oplysninger om andre tjenester og
råd. Der er mere end en person, der kan modtage advarsler, og hver person modtager kun specifikke
advarsler. En kontorassistent kan f.eks. være ansvarlig for bestilling af toner eller afhjælpning af
papirstop og kan modtage en avanceret advarsel, når tonerkassetterne er næsten tomme, eller når der
opstår papirstop. På samme måde kan forbrugsvarer med lang levetid håndteres af en ekstern
serviceudbyder, som kan modtage advarsler om udførelse af vedligeholdelsesarbejde på produktet,
ilægning af papir i den forreste eller bageste hæfteenhed og lignende behov.

Bemærk!

En bruger kan oprette op til fire forskellige destinationslister med op til 20 modtagere

på hver liste.

Ved at vælge indstillingen Vælg kontrolpanelmeddelelser, der skal undertrykkes (findes på
skærmbilledet Advarsler - konfiguration, der vises, når du trykker på knappen Ny
destinationsliste
), kan du undertrykke statusmeddelelserne Kassette lav eller Kassette tom
kontrolpanelet. Meddelelsen undertrykkes kun på kontrolpanelet, hvis en eller begge disse advarsler
først er blevet valgt til at blive modtaget.

I følgende illustration, tabel og procedurer beskrives, hvordan du på dette skærmbillede kan redigere,
teste og slette destinationer og destinationslister.

Bemærk!

Udgående e-mail skal være aktiveret, for at advarslerne fungerer. Se

Konfigurering

af udgående e-mail

vedrørende aktivering af udgående e-mail.

Figur 3-3

Skærmbilledet Advarsler

32

Kapitel 3 Konfigurering af produktet fra skærmbilledet Indstillinger

DAWW

background image

Tabel 3-3

Advarsler

Nummer

Område af skærmbilledet

Oplysninger eller funktion i området

1

HP IWS-faner og -menuer

Yderligere oplysninger findes i

Navigation i HP Integreret Webserver

.

2

Oversigt over
destinationslister

Viser de aktuelle valg for de enkelte destinationer.

3

Rediger

Klik på knappen for at ændre destinationen eller destinationslisten.

4

Test

Klik på knappen for at sende en testadvarsel til destinationen eller
destinationslisten.

5

Slet

Klik på knappen for at slette destinationen eller destinationslisten.

6

Ny destinationsliste

Klik på knappen for at definere indstillingerne for en ny destinationsliste for
advarsler.