HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Adressering

background image

Adressering

Bemærk!

LDAP-protokollen bruges normalt i e-mail-miljøer i virksomheder. Hvis du bruger en

internetudbyder til e-mail-tjenester, anbefaler HP, at du bruger e-mail-funktionen
Adressekartotek.

Du skal angive en eller flere destinationsadresser, så produktet kan sende de scannede dokumenter.
Produktets adresseringsfunktion forenkler denne proces via adgang til netværks-LDAP-serveren.

Brug skærmbilledet Adresseringsindstillinger til at angive funktioner, så produktet kan få e-mail-
adresser direkte fra en LDAP-servers (Lightweight Directory Access Protocol) database frem for et
replikeret LDAP-adressekartotek. Når LDAP-adressekartoteket bruges direkte, har du sikkerhed for, at
det er de nyeste adresser, der bruges. Der vises en meddelelse på skærmen, hvis LDAP-
serverindstillingerne er ugyldige eller ikke kan registreres automatisk. I følgende illustration og tabel
beskrives, hvordan du bruger dette skærmbillede.

Figur 4-9

Skærmbilledet Adresseringsindstillinger

Tabel 4-7

Adresseringsindstillinger

Nummer

Område af skærmbilledet

Oplysninger eller funktion i området

1

HP IWS-faner og -menuer

Yderligere oplysninger findes i

Navigation i HP Integreret Webserver

.

2

Hjælp

Klik her for at åbne en hjælpefil, som indeholder oplysninger om
skærmbillederne under fanen Digital Sending.

DAWW

Adressering

69

background image

Nummer

Område af skærmbilledet

Oplysninger eller funktion i området

3

Giv enheden direkte adgang til
et LDAP-adressekartotek

Marker dette afkrydsningsfelt for at give enheden direkte adgang til et LDAP-
adressekartotek.

4

Bind-metode for LDAP-server

Anonym

Vælg denne indstilling for at oprette
forbindelse til LDAP-serveren, hvis
LDAP-serveren ikke kræver
brugeroplysninger for at få adgang til
LDAP-databasen.

Simpel

Vælg denne indstilling for at oprette
forbindelse til LDAP-serveren, hvis
LDAP-serveren kræver
brugeroplysninger for at kunne bruge
LDAP-databasen.

Når du vælger denne indstilling, skal du
angive bruger, adgangskode og
domæne. Bemærk, at adgangskoden
sendes ukrypteret over netværket.

Simpel-protokol via SSL

Vælg denne indstilling for at oprette
forbindelse til LDAP-serveren, hvis
LDAP-serveren kræver
brugeroplysninger for at kunne bruge
LDAP-databasen. Denne indstilling
understøtter Kerberos v2.

Når du vælger denne indstilling, skal du
angive bruger, adgangskode og
domæne.

Bemærk!

Denne indstilling er

ikke tilgængelig på alle
produkter.

5

Brug enhedsbrugerens
oplysninger

Du kan kun bruge denne indstilling, hvis SMTP-godkendelse er aktiveret
og hver enkelt enhedsbruger har en konto på SMTP-serveren. I de fleste
tilfælde foretrækkes metoden Brug offentlige oplysninger.

6

Brug offentlige oplysninger

Brug denne indstilling til at angive ét navn og én adgangskode til SMTP-
godkendelse for enheden, som kan bruges af alle brugere.

Disse offentlige brugeroplysninger anvendes til at oprette forbindelse direkte
til LDAP. Når der angives offentlige brugeroplysninger, bruger enheden
disse brugeroplysninger til at få adgang til LDAP-mappen, når en hvilken
som helst bruger anvender enheden.

7

LDAP-server

Skriv værtsnavnet eller TCP/IP-adressen på den LDAP-server, hvis
database indeholder det centraliserede adressekartotek.

Bemærk!

Nogle produkter genkender kun TCP/IP-adresser. I

sådanne tilfælde konverteres værtsnavnene til den tilknyttede TCP/
IP-adresse.

8

Port

Indtast nummeret på den TCP/IP-port, som serveren behandler LDAP-
anmodningerne på. Dette er som regel port 3268.

9

Søg efter server

Klik på denne knap for at søge efter tilgængelige LDAP-servere.

10

Søg efter indstillinger

Klik på denne knap, hvis produktet skal forsøge at finde de bedste
indstillinger til den angivne server under søgningen i LDAP-databasen.

Tabel 4-7

Adresseringsindstillinger (fortsat)

70

Kapitel 4 Angivelse af indstillinger for Digital Sending

DAWW

background image

Nummer

Område af skærmbilledet

Oplysninger eller funktion i området

11

Søgerod

Indtast det entydige navn (Distinguished Name – DN) på den post i LDAP-
mappestrukturen, hvor adressesøgningen skal begynde. Et DN består af
"attribute=value"-par adskilt af kommaer. Eksempel:

ou=departmentname,o=companyname

ou=marketing,o=Hewlett Packard,c=US

o=hp.com

ou=engineering,cn=users,dc=hp,dc=com

Bemærk!

På nogle LDAP-servere er det ikke nødvendigt at

udfylde feltet Søgerod (i sådanne tilfælde anvendes rodnoden).

12

Metode til hentning af
enhedsbrugeroplysninger

Exchange 5.5-
standardindstillinger

Vælg denne indstilling, hvis du opretter
forbindelse til en Microsoft Exchange
5.5-server, der kører LDAP. LDAP-
attributværdierne angives automatisk.

Active Directory-
standardindstillinger

Vælg denne indstilling, hvis du opretter
forbindelse til en Microsoft Exchange
Server 2000-server, der kører LDAP.
LDAP-attributværdierne angives
automatisk.

Brugerdefineret

Vælg denne indstilling, hvis du skal
konfigurere LDAP-attributværdierne
manuelt.

13

Sammenlign det indtastede
navn med LDAP-attributten for

Indtast attributten i den LDAP-database, der identificerer en person i
adressekartoteket. Værdien for denne attribut sammenlignes med det navn,
brugeren indtaster, for at finde frem til personens e-mail-adresse. Nedenfor
vises et par eksempler på LDAP-attributter:

uid: Bruger-id

cn: Almindeligt navn

sn: Efternavn

givenName: Fornavn

14

Hent enhedsbrugerens e-mail-
adresse ved hjælp af
attributten

Indtast den LDAP-attribut, der indeholder personens e-mail-adresse.
Nedenfor vises to LDAP-attributter:

rfc822Mailbox

mail

15

Avanceret

Klik på denne knap for at åbne et nyt skærmbillede, hvor du kan angive
avancerede LDAP-serverfunktioner. Yderligere oplysninger findes i

Avancerede adresseringsindstillinger

.

16

Test

Klik på denne knap for at teste de indstillinger, du har angivet.