HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series hjælp

background image
background image
background image

HP Integreret Webserver

Brugervejledning

background image

Copyright og garanti

© 2006 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Reproduktion, tilpasning eller oversættelse
uden forudgående skriftlig tilladelse må ikke
finde sted ud over det, som er tilladt i
gældende lov om ophavsret.

Oplysningerne heri kan ændres uden
forudgående varsel.

De eneste gyldige garantier for produkter og
tjenester fra HP er angivet i de
garantierklæringer, der leveres sammen
med de pågældende produkter og tjenester.
Intet heri udgør yderligere garantier. HP er
ikke ansvarlig for tekniske eller
redigeringsmæssige fejl eller mangler heri.

Varemærker og kilder

Adobe® og PostScript® er varemærker
tilhørende Adobe Systems Incorporated.

Microsoft® og Windows® er varemærker
registreret i USA og tilhørende Microsoft
Corp.

Edition 1, 5/2006

background image

Indholdsfortegnelse

1 Oversigt

Hvad er en integreret webserver? ....................................................................................................... 2

Funktioner ........................................................................................................................... 2
HP Web Jetadmin og HP Integreret Webserver .................................................................. 3

Systemkrav ........................................................................................................................................... 4
Åbning af HP Integreret Webserver ..................................................................................................... 5
Logon og logoff ..................................................................................................................................... 6

Sådan logger du på som administrator ................................................................................ 6
Sådan logger du af som administrator ................................................................................ 6

Navigation i HP Integreret Webserver .................................................................................................. 8

2 Visning af produktstatus fra HP IWS-oplysningsskærmbillederne

Enhedsstatus ..................................................................................................................................... 12
Konfigurationsside .............................................................................................................................. 14
Status på forbrugsvarer ...................................................................................................................... 16
Hændelseslog .................................................................................................................................... 18
Side for forbrug ................................................................................................................................... 19
Oplysninger om enhed ....................................................................................................................... 22
Kontrolpanel ....................................................................................................................................... 23
Udskriv ............................................................................................................................................... 24

Udskrivning af en fil eller opdatering af firmware fra skærmbilledet Udskriv ..................... 25

3 Konfigurering af produktet fra skærmbilledet Indstillinger

Konfigurer enhed ................................................................................................................................ 28

Brug af menuerne på skærmbilledet Konfigurer enhed ..................................................... 29

E-mail-server ...................................................................................................................................... 30

Konfigurering af udgående e-mail ...................................................................................... 31
Konfigurering af retur-e-mail-adressen .............................................................................. 31

Advarsler ............................................................................................................................................ 32

Brug af skærmbilledet Advarsler sammen med et produkt ............................................... 33
Afsendelse af e-mail-kommandoer til produktet ................................................................ 37

Sådan anmodes der om oplysningssider ved hjælp af en e-mail ...................... 37

AutoSend ............................................................................................................................................ 38

Sådan aktiveres funktionen AutoSend ............................................................................... 39

Sikkerhed ........................................................................................................................................... 40
Godkendelsesstyring .......................................................................................................................... 41
LDAP-godkendelse ............................................................................................................................ 43
Rediger andre links ............................................................................................................................ 46

Tilføjelse af et link .............................................................................................................. 47

DAWW

iii

background image

Fjernelse af et link .............................................................................................................. 47

Oplysninger om enhed ....................................................................................................................... 48
Sprog .................................................................................................................................................. 49
Dato og klokkeslæt ............................................................................................................................. 51

Dato-/klokkeslætsformat .................................................................................................... 51
Indstilling af ur .................................................................................................................... 52

Vækningsklokkeslæt .......................................................................................................................... 54

4 Angivelse af indstillinger for Digital Sending

Brug af HP DSS-softwaren ................................................................................................................. 56
Generelle indstillinger ......................................................................................................................... 57
E-mail-indstillinger .............................................................................................................................. 58

Avancerede e-mail-indstillinger .......................................................................................... 60

Faxindstillinger ................................................................................................................................... 61

Avancerede faxindstillinger ............................................................................................... 62

Send til mappe ................................................................................................................................... 66

Tilføjelse af en foruddefineret mappe ................................................................................ 67
Redigering eller visning af en foruddefineret mappe ......................................................... 68
Fjernelse af en foruddefineret mappe ................................................................................ 68
Fjernelse af alle mapper .................................................................................................... 68
Test af en foruddefineret mappe ........................................................................................ 68

Adressering ........................................................................................................................................ 69

Avancerede adresseringsindstillinger ................................................................................ 71

Adressekartotek ................................................................................................................................. 73

Andre Adressekartotek-skærmbilleder .............................................................................. 74

Log ..................................................................................................................................................... 75
Præferencer ....................................................................................................................................... 78
Kerberos-godkendelse ....................................................................................................................... 79

Initialisering af Kerberos-godkendelse ............................................................................... 79
Konfiguration af Godkendelsesstyring til Kerberos-godkendelse ...................................... 81
Konfiguration af adresseindstillinger for Kerberos-godkendelse ....................................... 81
Brug af MFP-kontrolpanelet til Kerberos-godkendelse ...................................................... 82

5 Håndtering af netværkshandlinger fra netværksskærmbillederne

Oversigt .............................................................................................................................................. 84

6 Brug af Andre links som en ressource

hp instant support .............................................................................................................................. 88

Sådan fungerer hp instant support .................................................................................... 88
Oplysninger, du kan få fra hp instant support .................................................................... 88

Køb forbrugsvarer .............................................................................................................................. 89
Produktsupport .................................................................................................................................. 90
Min serviceudbyder og Min servicekontrakt ....................................................................................... 91

Indeks ................................................................................................................................................................. 93

iv

DAWW

background image

Liste over tabeller

Tabel 1-1 HP Integreret Webserver ................................................................................................................... 8
Tabel 2-1 Enhedsstatus ................................................................................................................................... 12
Tabel 2-2 Konfigurationsside ............................................................................................................................ 15
Tabel 2-3 Status på forbrugsvarer .................................................................................................................... 16
Tabel 2-4 Hændelseslog .................................................................................................................................. 18
Tabel 2-5 Side for forbrug ................................................................................................................................ 20
Tabel 2-6 Udskriv side ...................................................................................................................................... 25
Tabel 3-1 Konfigurer enhed .............................................................................................................................. 28
Tabel 3-2 E-mail-server .................................................................................................................................... 30
Tabel 3-3 Advarsler .......................................................................................................................................... 33
Tabel 3-4 Anmodning om oplysningssider ved hjælp af en e-mail ................................................................... 37
Tabel 3-5 AutoSend ......................................................................................................................................... 38
Tabel 3-6 Sikkerhed ......................................................................................................................................... 40
Tabel 3-7 Godkendelsesstyring ........................................................................................................................ 41
Tabel 3-8 LDAP-godkendelse .......................................................................................................................... 43
Tabel 3-9 Rediger andre links .......................................................................................................................... 46
Tabel 3-10 Sprog .............................................................................................................................................. 49
Tabel 3-11 Dato og klokkeslæt ......................................................................................................................... 51
Tabel 3-12 Vækningsklokkeslæt ...................................................................................................................... 54
Tabel 4-1 Generelle indstillinger ....................................................................................................................... 57
Tabel 4-2 E-mail-indstillinger ............................................................................................................................ 58
Tabel 4-3 Avancerede e-mail-indstillinger ........................................................................................................ 60
Tabel 4-4 Send til fax ....................................................................................................................................... 61
Tabel 4-5 Avancerede faxindstillinger .............................................................................................................. 63
Tabel 4-6 Indstillinger for Send til mappe ......................................................................................................... 66
Tabel 4-7 Adresseringsindstillinger .................................................................................................................. 69
Tabel 4-8 Avancerede adresseringsindstillinger .............................................................................................. 72
Tabel 4-9 Adressekartotek ............................................................................................................................... 73
Tabel 4-10 Log ................................................................................................................................................. 75
Tabel 4-11 Præferenceindstillinger .................................................................................................................. 78
Tabel 5-1 Netværksindstillinger ........................................................................................................................ 84

DAWW

v

background image

vi

DAWW

background image

Liste over figurer

Figur 1-1 Dialogboksen Skriv adgangskoden til netværket ................................................................................ 6
Figur 1-2 HP IWS-eksempelskærmbillede ......................................................................................................... 8
Figur 2-1 Skærmbilledet Enhedsstatus ............................................................................................................ 12
Figur 2-2 Skærmbilledet Konfigurationsside .................................................................................................... 14
Figur 2-3 Skærmbilledet Status på forbrugsvarer ............................................................................................ 16
Figur 2-4 Skærmbilledet Hændelseslog ........................................................................................................... 18
Figur 2-5 Skærmbilledet Side for forbrug ......................................................................................................... 20
Figur 2-6 Skærmbilledet Oplysninger om enhed .............................................................................................. 22
Figur 2-7 Skærmbilledet Kontrolpanel .............................................................................................................. 23
Figur 2-8 Skærmbilledet Udskriv ...................................................................................................................... 25
Figur 3-1 Skærmbilledet Konfigurer enhed ...................................................................................................... 28
Figur 3-2 Skærmbilledet E-mail-server ............................................................................................................. 30
Figur 3-3 Skærmbilledet Advarsler ................................................................................................................... 32
Figur 3-4 Skærmbilledet Advarsler - konfiguration ........................................................................................... 34
Figur 3-5 Skærmbilledet Advarsler - test .......................................................................................................... 36
Figur 3-6 Skærmbilledet AutoSend .................................................................................................................. 38
Figur 3-7 Skærmbilledet Sikkerhed .................................................................................................................. 40
Figur 3-8 Skærmbilledet Godkendelsesstyring ................................................................................................ 41
Figur 3-9 Skærmbilledet LDAP-godkendelse ................................................................................................... 43
Figur 3-10 Skærmbilledet Rediger andre links ................................................................................................. 46
Figur 3-11 Skærmbilledet Oplysninger om enhed ............................................................................................ 48
Figur 3-12 Skærmbilledet Sprog ...................................................................................................................... 49
Figur 3-13 Skærmbilledet Dato og klokkeslæt ................................................................................................. 51
Figur 3-14 Skærmbilledet Dato-/klokkeslætsformat ......................................................................................... 52
Figur 3-15 Skærmbilledet Dato og klokkeslæt – indstilling af ur ...................................................................... 52
Figur 3-16 Skærmbilledet Vækningsklokkeslæt ............................................................................................... 54
Figur 4-1 Skærmbilledet Generelle indstillinger ............................................................................................... 57
Figur 4-2 Skærmbilledet E-mail-indstillinger ..................................................................................................... 58
Figur 4-3 Skærmbilledet Avancerede e-mail-indstillinger ................................................................................. 60
Figur 4-4 Skærmbilledet Faxindstillinger .......................................................................................................... 61
Figur 4-5 Skærmbilledet Avancerede faxindstillinger ....................................................................................... 63
Figur 4-6 Skærmbilledet Opret PIN-kode ........................................................................................................ 64
Figur 4-7 Skærmbilledet Modemdiagnosticering .............................................................................................. 65
Figur 4-8 Skærmbilledet Send til mappe .......................................................................................................... 66
Figur 4-9 Skærmbilledet Adresseringsindstillinger .......................................................................................... 69
Figur 4-10 Skærmbilledet Avancerede adresseringsindstillinger ..................................................................... 72
Figur 4-11 Skærmbilledet Adressekartotek ...................................................................................................... 73
Figur 4-12 Skærmbilledet Log .......................................................................................................................... 75
Figur 4-13 Skærmbilledet Detaljer .................................................................................................................... 76

DAWW

vii

background image

Figur 4-14 Skærmbilledet Fejlfinding ................................................................................................................ 77
Figur 4-15 Skærmbilledet Præferenceindstillinger ........................................................................................... 78
Figur 5-1 Skærmbilledet Netværksindstillinger ................................................................................................. 84
Figur 6-1 Skærmbilledet Oplysninger om enhed .............................................................................................. 87

viii

DAWW

background image

1