HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Stránka Využití

background image

Stránka Využití

Obrazovka Stránka Využití obsahuje počet stránek pro jednotlivé formáty média, které byly zpracovány
produktem, a také počet oboustranně vytištěných kopií. Celkový počet se vypočítá vynásobením součtu
hodnot vytištěného počtu hodnotou Jednotky.

Informace na této obrazovce lze použít ke zjištění toho, jaké množství toneru nebo papíru byste měli
mít k dispozici. Následující obrázek a tabulka popisují použití této obrazovky.

20

Kapitola 2 Zobrazení stavu produktu z obrazovek Informace serveru HP EWS

CSWW

background image

Obrázek 2-5

Obrazovka Stránka Využití

CSWW

Stránka Využití

21

background image

Tabulka 2-5

Stránka Využití

Číslo

Oblast na obrazovce

Informace nebo možnost poskytovaná v této oblasti

1

Karty a nabídky HP EWS

Další informace naleznete v části

Navigace v implementovaném webovém

serveru HP

.

2

Přehled spotřeby
(v ekvivalentech)

Obsahuje seznam typů stránek, které byly vytištěny, počet vytištěných
jednostranných kopií, počet vytištěných oboustranných kopií a celkový
počet vytištěných stránek.

3

Jednotky

Jednotka odpovídá standardní stránce formátu A4 (letter). Všechny ostatní
formáty stránek jsou uváděny ve vztahu k tomuto standardnímu formátu.
Kopie formátu A4 (letter) vytištěná oboustranně se počítá za 2 jednotky.

4

Oboustranně 1 obraz

Možnost Oboustranně 1 obraz znamená stránky vytištěné jako součást
oboustranné tiskové úlohy, které však na druhé straně zůstaly prázdné.

5

Využití režimů tisku a dráhy papíru
(aktuální)

Tato možnost uvádí různé tiskové režimy, které byly použity pro barevné a
černobílé tiskové úlohy.

6

Historické pokrytí zařízení

Označuje průměrné množství toneru, které se použilo u jednotlivých
vytištěných stran.

22

Kapitola 2 Zobrazení stavu produktu z obrazovek Informace serveru HP EWS

CSWW