HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Přehled

background image

Přehled

Ke konfiguraci a správě produktu v síti použijte obrazovky Připojení do sítě. Vzhled a funkce obrazovek,
které jsou k dispozici z karty Připojení do sítě, se liší v závislosti na modelu a verzi tiskového serveru
HP Jetdirect. Následující obrazovka je podobná obrazovce, kterou pravděpodobně uvidíte po klepnutí
na možnost Připojení do sítě. V levé navigační liště klepněte na nabídku Připojení do sítě týkající se
obrazovky, kterou chcete zobrazit.

Obrázek 5-1

Obrazovka Síťové nastavení

Tabulka 5-1

Síťové nastavení

Číslo

Oblast na obrazovce

Informace nebo možnost poskytovaná v této oblasti

1

Karty a nabídky
HP EWS

Další informace naleznete v části

Navigace v implementovaném webovém

serveru HP

.

2

Zvolit jazyk

Zvolte jazyk pro kartu Připojení do sítě. Seznam jazyků, které jsou k dispozici na
kartě Připojení do sítě, není shodný se seznamem jazyků, které jsou k dispozici
na kartě Nastavení.

3

Nápověda

Další informace o možnostech dostupných na kartě Připojení do sítě získáte po
klepnutí na tlačítko Nápověda.

V závislosti na modelu a verzi tiskového serveru HP Jetdirect můžete na obrazovkách Připojení do sítě
provádět některé z těchto úkonů:

Změna konfiguračního nastavení sítě pro různé typy připojení k síti.

Zapnutí a vypnutí tisku protokolů.

Nastavení kontaktů a adres URL podpory.

84

Kapitola 5 Správa provozu sítě z obrazovek Připojení do sítě

CSWW

background image

Nastavení hesla pro kontrolu přístupu k produktu a ke konfiguračnímu nastavení sítě. Toto heslo
je synchronizováno s heslem, které bylo nastaveno na obrazovce Zabezpečení na kartě
Nastavení, a proto je lze nastavit a obnovit na jedné z těchto obrazovek.

Konfigurace zabezpečení produktu pomocí hesel, seznamů přístupu a protokolů správy.

Zobrazení obecných informací o stavu sítě včetně statistiky sítě, které jsou uloženy na tiskovém
serveru, při řešení potíží a optimalizaci sítě.

Zobrazení informací o protokolu pro všechna podporovaná připojení k síti.

Otevření stránky konfigurace serveru HP Jetdirect.

Nastavení intervalu, ve kterém HP EWS provádí kontrolu stavu sítě.

Další informace o obrazovkách Připojení do sítě najdete v těchto zdrojích:

Nápověda. Na každé obrazovce Připojení do sítě je v možnosti Další odkazy k dispozici odkaz
na Nápovědu, která obsahuje popis funkcí sítě. Z obrazovky Nápověda můžete získat přístup také
k další pomoci na webové stránce společnosti HP.

Příručka správce serveru HP Jetdirect. Tato příručka je obvykle k dispozici na disku CD, který
je dodáván spolu s produktem; lze ji také stáhnout ze stránek podpory pro tento produkt na webu
hp.com, které jsou k dispozici na následujícím serveru.

www.hp.com/support/LJM3027mfp

www.hp.com/support/LJM3035mfp

www.hp.com/support/LJM4345mfp

www.hp.com/support/LJM5025mfp

www.hp.com/support/LJM5035mfp

CSWW

Přehled

85

background image

86

Kapitola 5 Správa provozu sítě z obrazovek Připojení do sítě

CSWW

background image

6