HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Jak funguje hp instant support

background image

Jak funguje hp instant support

Po klepnutí na možnost hp instant support se informace z produktu shromáždí a bezpečně odešlou
společnosti Hewlett-Packard. Tato data přečte webový server hp instant support, který analyzuje
současný stav produktu. Webový server vytvoří upravenou webovou stránku, která se zobrazí v okně
prohlížeče a obsahuje text se srozumitelnými pokyny a vizuálními pomůckami. Webový server hp instant
support vás také nasměruje na další služby, které jsou pro váš produkt k dispozici.

Než jsou společnosti Hewlett-Packard odeslána k analýze jakákoli data o produktu, můžete si
prohlédnout všechny informace (například sériové číslo, chybová hlášení a stav produktu), které jí
budou předány. Společnost Hewlett-Packard považuje tyto informace za důvěrné a podle toho s nimi
nakládá.