HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Navigace v implementovaném webovém serveru HP

background image

Navigace v implementovaném webovém serveru HP

Chcete-li procházet obrazovkami serveru HP EWS, klepněte na jednu z karet (například Informace
nebo Nastavení) a potom klepněte na jednu z nabídek na navigační liště, která se nachází na levé
straně obrazovky.

Informace o obrazovkách serveru HP EWS naleznete na následujícím obrázku a v následující tabulce.

Poznámka

Vzhled obrazovek serveru HP EWS se může od obrázků v této uživatelské příručce

lišit v závislosti na funkcích produktu a nastavení, které provede správce IT.

Obrázek 1-2

Vzorová obrazovka serveru HP EWS

Tabulka 1-1

Implementovaný webový server HP

Číslo

Funkce
obrazovky
serveru
HP EWS

Popis

Další informace

1

Název
produktu a
adresa TCP/IP

Slouží k zobrazení názvu a adresy IP produktu.

8

Kapitola 1 Přehled

CSWW

background image

Číslo

Funkce
obrazovky
serveru
HP EWS

Popis

Další informace

2

Karty

Karta Informace

Slouží k zobrazení
informací o produktu.
Pomocí obrazovek na této
kartě nelze produkt
konfigurovat.

Viz část

Zobrazení stavu produktu

z obrazovek Informace serveru
HP EWS

.

Karta Nastavení

Funkce na této kartě
slouží ke konfiguraci
produktu.

Viz část

Konfigurace produktu

z obrazovek Nastavení

.

Karta Digitální
odesílání

Funkce na této kartě
slouží ke konfiguraci
možností digitálního
odesílání.

Poznámka

Pokud je
nainstalovaný
software pro
digitální odesílání
(HP DSS), musí
být možnosti
digitálního
odesílání
konfigurovány
pomocí
konfiguračního
nástroje HP MFP
DSS.

Viz část

Nastavení možností digitálního

odesílání

.

Karta Připojení do
sítě

Slouží k zobrazení stavu
sítě a konfiguraci
nastavení sítě.

Viz část

Správa provozu sítě z obrazovek

Připojení do sítě

.

3

Nabídky

Na jednotlivých
kartách se liší.

Nabídky zobrazíte
klepnutím na jednotlivé
karty.

4

Další odkazy

hp instant support

Slouží k připojení k sadě
webových prostředků,
které pomáhají při řešení
potíží a popisují další
služby, které jsou
k dispozici pro produkt HP.

Viz část

Použití dalších odkazů jako

zdroje

.

Viz část

hp instant support

.

Viz část

Podpora produktu

.

Viz část

Můj poskytovatel služeb a

Moje servisní smlouva

.

Obchod se
spotřebním
materiálem

Prostřednictvím Internetu
lze objednat originální
spotřební materiál HP pro
produkt HP.

Podpora produktu

K řešení potíží lze použít
nápovědu na webu
společnosti HP pro
konkrétní produkt.

Tabulka 1-1

Implementovaný webový server HP (pokračování)

CSWW

Navigace v implementovaném webovém serveru HP

9

background image

Číslo

Funkce
obrazovky
serveru
HP EWS

Popis

Další informace

5

Přihlášení a
odhlášení

Liší se u různých
uživatelů

Můžete se přihlásit jako
správce IT nebo jako
poskytovatel služby.

Viz část

Přihlášení a odhlášení

.

6

Obrazovka

Liší se u jednotlivých
položek nabídky

Obrazovku zobrazíte
klepnutím na položku
nabídky.

Viz část

Zobrazení stavu produktu

z obrazovek Informace serveru
HP EWS

.

Viz část

Konfigurace produktu

z obrazovek Nastavení

.

Viz část

Správa provozu sítě

z obrazovek Připojení do sítě

.

Tabulka 1-1

Implementovaný webový server HP (pokračování)

10

Kapitola 1 Přehled

CSWW

background image

2