HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Odeslání do složky

background image

Odeslání do složky

Poznámka

Obrazovka Odeslání do složky není pro zařízení Produkty HP LaserJet M3027mfp

a M5025mfp dostupná.

Obrazovka Odeslání do složky slouží k odesílání naskenovaných dokumentů do sdílených složek nebo
na server FTP.

Poznámka

Před přidáním cílových sdílených složek a stránek FTP pomocí tohoto nástroje je

třeba zajistit jejich funkčnost.

Následující obrázek a tabulka popisují použití obrazovky Odeslání do složky.

Obrázek 4-8

Obrazovka Odeslání do složky

Tabulka 4-6

Nastavení možností Odeslání do složky

Číslo

Oblast na obrazovce

Informace nebo možnost poskytovaná v této oblasti

1

Karty a nabídky HP EWS

Další informace naleznete v části

Navigace v implementovaném webovém

serveru HP

.

2

Nápověda

Klepnutím lze otevřít soubor nápovědy, který obsahuje informace o
obrazovkách karty Digitální odesílání.

3

Povolit odeslání do složky

Zaškrtnutím políčka Povolit odeslání do složky lze na zařízení zapnout
funkce Odeslání do složky. Po jejich povolení se na předním panelu zařízení
zobrazí ikona Odeslání do složky. Uživatel může volbou ikony použít tuto
funkci.

4

Přidat

Klepnutím na příkaz Přidat lze nastavit novou cílovou složku.

66

Kapitola 4 Nastavení možností digitálního odesílání

CSWW

background image

Číslo

Oblast na obrazovce

Informace nebo možnost poskytovaná v této oblasti

5

Upravit

Klepnutím na příkaz Upravit lze zobrazit nebo změnit nastavení
předdefinované složky.

6

Odstranit

Klepnutím na příkaz Odstranit lze odstranit zvolenou složku ze seznamu
předdefinovaných složek.

7

Odstranit vše

Klepnutím na příkaz Odstranit vše lze ze seznamu odstranit všechny
předdefinované složky.

8

Testovat přístup do složky

Klepnutím na příkaz Testovat přístup do složky lze vyzkoušet, zda je
předdefinovaná složka pro zařízení přístupná.

9

Server WINS

Nastavení Server WINS slouží k zadání názvu hostitele nebo adresy IP
serveru WINS. Toto nastavení je nutné tehdy, pokud se jako cílové složky
používají cesty operačního systému Windows. Server WINS je třeba zadat,
pokud je cesta k pracovní stanici nebo k serveru zadána ve formátu \
\název_hostitele\\sdílené.

Poznámka

Pokud jsou všechny názvy hostitele pro cílové sdílené

složky zadané jako adresy IP (například \\192.000.0.1\složka), není
třeba server WINS zadávat. V takovém případě se server WINS
nastavuje na hodnotu 0.0.0.0.

10

Nastavení ověřování NTLM

Nastavení možnosti Ověřování NTLM slouží k zadání hodnot ověřování mezi
serverem a pracovními stanicemi v daném prostředí. Následující seznam
uvádí běžná výchozí nastavení.

Hostitelé Windows 95, Windows 98 a Windows Me – zvolte možnost
Odeslat šifrovaná hesla LM a NTLM.

Windows NT 4,0 (do servisního balíčku 4) – zvolte možnost Odeslat
šifrované heslo NTLM.

Windows NT 4,0 servisní balíček 4 – zvolte možnost Použít ověřování
NTLM V2.

Windows 2000 a novější operační systémy – zvolte možnost Použít
ověřování NTLM V2.

Smíšená prostředí – zvolte možnost Odeslat šifrovaná hesla LM a
NTLM.