HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Pokročilá nastavení adresování

background image

Pokročilá nastavení adresování

Následující obrázek a tabulka popisují použití obrazovky Pokročilá nastavení adresování.

Tabulka 4-7

Nastavení adresování (pokračování)

CSWW

Adresování

71

background image

Obrázek 4-10

Obrazovka Pokročilá nastavení adresování

Tabulka 4-8

Pokročilá nastavení adresování

Číslo

Oblast na obrazovce

Informace nebo možnost poskytovaná v této oblasti

1

Karty a nabídky HP EWS

Další informace naleznete v části

Navigace v implementovaném webovém

serveru HP

.

2

Nápověda

Klepnutím lze otevřít soubor nápovědy, který obsahuje informace o
obrazovkách karty Digitální odesílání.

3

Pokročilé možnosti
vyhledávání

Slouží k volbě pokročilých nastavení prohledávání serveru LDAP. K dispozici
jsou následující nastavení.

Maximální počet adres LDAP. Slouží k nastavení počtu
odpovídajících e-mailových adres zobrazených po jediném
prohledávání. Čím menší je počet, tím rychlejší je vyhledávání.

Maximální doba vyhledávání. Slouží k nastavení doby, po kterou bude
zařízení čekat na odezvu serveru LDAP. V prostředí, kde je server
LDAP vytížen nebo kde je síť pomalá, lze tento interval prodloužit.

Podmínka filtru LDAP. Slouží k nastavení nepovinného filtru LDAP pro
„filtrování“ e-mailových adres.

4

Najít v databázi záznamy

Slouží k určení, zda požadavky na prohledávání serveru LDAP zahrnují
položky s částečným jménem nebo všechny položky obsahující část jména
v libovolné části názvu záznamu.

72

Kapitola 4 Nastavení možností digitálního odesílání

CSWW