HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Další obrazovky adresáře

background image

Další obrazovky adresáře

Poznámka

Následující obrazovky se nezobrazují v aktuální verzi produktů HP EWS pro

HP LaserJet M3035mfp, HP LaserJet M4345mfp a HP LaserJet M5035mfp. Tyto produkty místo
nich používají obrazovku Adresář. Další informace o těchto funkcích získáte v části

Adresář

.

Aktuální verze HP EWS pro Produkty HP LaserJet M3027mfp a M5025mfp je vybavena několika
obrazovkami adresáře na kartě Digitální odesílání. Tyto obrazovky budou používat i budoucí verze
HP EWS pro produkty HP LaserJet M3035mfp, HP LaserJet M4345mfp a HP LaserJet M5035mfp.
K dispozici jsou následující obrazovky.

Adresář e-mailu. Tato obrazovka slouží k přidání, úpravě a odstranění emailových adres
v adresáři emailu produktu.

Adresář faxových čísel. Tato obrazovka slouží k přidání, úpravě a odstranění faxových čísel
v adresáři faxových čísel produktu.

Import/Export. Tato obrazovka slouží k přidání předdefinovaného seznamu cílových adres
v podobě souboru s hodnotami oddělenými čárkou (CSV). Soubor se importuje do interního
adresáře produktu pro fax i e-mail. Lze ji použít i pro export těchto informací do jiného zařízení
nebo archivu.

Tabulka 4-9

Adresář (pokračování)

74

Kapitola 4 Nastavení možností digitálního odesílání

CSWW