HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Upravit další odkazy

background image

Upravit další odkazy

Obrazovka Upravit další odkazy slouží k přidání nebo úpravě až pěti odkazů na webové stránky podle
vlastní volby (viz následující poznámka). Tyto odkazy se zobrazují na všech obrazovkách HP EWS
v poli Další odkazy pod levou navigační lištou. Předem jsou zadány tři stálé odkazy (hp instant
support
, Obchod se spotřebním materiálem a Podpora produktu). Následující obrázek, tabulka a
postupy popisují použití této obrazovky.

Obrázek 3-10

Obrazovka Upravit další odkazy

Tabulka 3-9

Upravit další odkazy

Číslo

Oblast na obrazovce

Informace nebo možnost poskytovaná v této oblasti

1

Karty a nabídky
HP EWS

Další informace naleznete v části

Navigace v implementovaném webovém

serveru HP

.

2

Přidat prop.

Přidat odkaz definovaný uživatelem.

3

Odkazy def. uživatelem

Uvádí seznam přidaných odkazů definovaných uživatelem. Tato oblast slouží
k odstranění odkazů.

46

Kapitola 3 Konfigurace produktu z obrazovek Nastavení

CSWW

background image

Číslo

Oblast na obrazovce

Informace nebo možnost poskytovaná v této oblasti

4

Další odkazy

hp instant support

Slouží k připojení k webovým zdrojům, které
pomáhají řešit konkrétní problémy a určit, které
dodatečné služby jsou dostupné pro daný
produkt. (Službě zákazníkům společnosti HP se
předávají podrobné informace včetně sériového
čísla, chybových hlášení a stavu. Společnost
Hewlett-Packard považuje tyto informace za
důvěrné a podle toho s nimi nakládá.)

Obchod se spotřebním
materiálem

Slouží k připojení k webové stránce, která
usnadňuje objednávání spotřebního materiálu
online od zvoleného prodejce.

Podpora produktu

Slouží k získání přístupu k nápovědě pro
konkrétní produkt z webové stránky
společnosti HP.

Můj poskytovatel služeb

Slouží k připojení k domovské stránce
poskytovatele služeb. Tento odkaz se zobrazuje,
pouze pokud jej poskytovatel služeb
nakonfiguroval.

Moje servisní smlouva

Slouží k připojení ke stránce, která zobrazuje
podmínky a omezení servisní smlouvy. Tento
odkaz se zobrazuje, pouze pokud jej
poskytovatel služeb nakonfiguroval.