HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Datum a čas

background image

Datum a čas

Obrazovka Datum a čas slouží k aktualizaci času produktu. Následující obrázek a tabulka popisují
použití této obrazovky.

Obrázek 3-13

Obrazovka Datum a čas

Tabulka 3-11

Datum a čas

Číslo

Oblast na obrazovce

Informace nebo možnost poskytovaná v této oblasti

1

Karty a nabídky HP EWS

Další informace naleznete v části

Navigace v implementovaném webovém

serveru HP

.

2

Aktuální datum a Aktuální čas

Zobrazuje datum a čas produktu při otevření implementovaného webového
serveru EWS. Pokud je některá z hodnot nesprávná, může ji správce IT
změnit pomocí ovládacího panelu produktu nebo této stránky serveru
HP EWS.

3

Obnovit

Klepnutím na toto tlačítko lze na obrazovce aktualizovat datum a čas
produktu. Další informace naleznete v části

Formát data a času

.

4

Formát data a času

Klepnutím na toto tlačítko lze otevřít obrazovku a zvolit formát data a času.

5

Oprava odchylky hodin

Klepnutím na toto tlačítko lze konfigurovat síťový časový server. Tato funkce
slouží k opravě odchylky hodin pomocí zvoleného síťového časového
serveru. Další informace naleznete v části

Oprava odchylky hodin

.