HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - AutoSend

background image

AutoSend

Obrazovka AutoSend slouží k pravidelnému odesílání informací o konfiguraci produktu a použití
spotřebního materiálu do cílů e-mailových zpráv podle vlastního výběru, například poskytovatelům
služeb. Tato funkce slouží k navázání vztahu se společností Hewlett-Packard nebo jiným
poskytovatelem služeb, který vám bude poskytovat služby, jako je výměna tiskových kazet, smlouvy na
platbu za stránku, dohody o podpoře a sledování využití. Uživatel může přidat až dvacet cílů zpráv
služby AutoSend. Následující obrázek, tabulka a postupy popisují, jak tuto obrazovku používat.

Obrázek 3-6

Obrazovka AutoSend

Tabulka 3-5

AutoSend

Číslo

Oblast na obrazovce

Informace nebo možnost poskytovaná v této oblasti

1

Karty a nabídky HP EWS

Další informace naleznete v části

Navigace v implementovaném webovém

serveru HP

.

2

Aktivovat AutoSend

Toto políčko zaškrtněte, chcete-li aktivovat funkci AutoSend.

3

Odeslat každých [interval] Vyberte interval, v jakém má produkt odesílat informace o konfiguraci produktu

a využití spotřebního materiálu na adresy, které jsou nakonfigurovány v poli
Adresy elektronické pošty.

4

Adresy elektronické pošty Umožňuje uložit seznam až 20 emailových adres pro příjem informací o

konfiguraci produktu. První e-mailová adresa nesmí být delší než 50 znaků.

CSWW

AutoSend

39

background image

Číslo

Oblast na obrazovce

Informace nebo možnost poskytovaná v této oblasti

5

Odeslat společnosti HP

Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete pravidelně odesílat společnosti HP
informace o konfiguraci zařízení a stavu spotřebního materiálu. Tyto informace
budou odeslány na e-mailovou adresu společnosti HP (například
mujprodukt@hp.com) v textovém souboru s příponou XML. Soubor bude
vytvořen v angličtině.

Chcete-li získat další informace o tom, jak společnost HP zachází s informacemi
odeslanými funkcí AutoSend, klepněte na odkaz HP online prohlášení o
ochraně soukromí
.

6

Test

Na toto tlačítko klepněte, chcete-li uložit nastavení a ihned odeslat informace,
abyste měli jistotu, že příjemce dostane příslušné zprávy.