HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Traieu una targeta de servidor d’impressió HP Jetdirect

background image

Traieu una targeta de servidor d'impressió HP Jetdirect

1.

Apagueu el dispositiu.

2.

Desconnecteu el cable de xarxa de la ranura d'EIO.

3.

Descargoleu els dos cargols de la targeta d'EIO i traieu-la de la ranura.

4.

Torneu a col·locar el plafó de la porta de la ranura d'entrada/sortida millorada (EIO) al darrere del
dispositiu. Col·loqueu i cargoleu els dos cargols.

5.

Engegueu el dispositiu.

CAWW

Utilitzeu les targetes de servidor d'impressió HP Jetdirect 281

background image

282 Apèndix E Treballeu amb targetes de memòria i de servidor d'impressió.

CAWW