HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Instal·leu una targeta de servidor d’impressió HP Jetdirect

background image

Instal·leu una targeta de servidor d'impressió HP Jetdirect

1.

Apagueu el dispositiu.

2.

Traieu els dos cargols i el plafó de la porta de la ranura d'entrada/sortida millorada (EIO) que
trobareu al darrere del dispositiu.

Nota

No llenceu els cargols ni el plafó de la porta Deseu-los per si en el futur traieu la

targeta d'EIO.

3.

Instal·leu la targeta d'EIO a la ranura d'EIO i cargoleu els cargols.

280 Apèndix E Treballeu amb targetes de memòria i de servidor d'impressió.

CAWW

background image

4.

Connecteu el cable de xarxa a la ranura d'EIO.

5.

Engegueu el dispositiu i imprimiu una pàgina de configuració per comprovar que reconeix el
dispositiu d'EIO nou. Vegeu

Utilitzeu pàgines d'informació

.

Nota

Amb la pàgina de configuració, també s'imprimeix una altra pàgina de configuració

d'HP Jetdirect que inclou informació d'estat i de configuració de la xarxa.