HP LaserJet M5035 Multifunction Printer series - Menú Service (Servei)

background image

Menú Service (Servei)

El menú Service (Servei) està bloquejat i cal un PIN per accedir-hi. Aquest menú ha estat dissenyat
perquè l'utilitzin persones autoritzades.

Taula 2-17

menú Resets (Valors inicials) (Continua)

CAWW

Utilitzeu el menú Administration (Administració)

53

background image

54

Capítol 2 Tauler de control

CAWW

background image

3